Regionalne konsultacije sa mladima, Beograd – 21.10.2007

Agenda

Transkript

Zaključci

Mark Freeman ”Komisije za istinu”

Louis Bickford ”Nezvanicne inicijative za utvrdjivanje istine”

Share