Regionalne konsultacije sa organizacijama za ljudska prava, Beograd – 29.10.2007

Agenda

Transkript

Zaključci

Izveštaj o konsultativnom procesu

Mark Freeman ”Komisije za istinu”

Louis Bickford ”Nezvanicne inicijative za utvrdjivanje istine”

Share