Suđenja za ratne zločine u Hrvatskoj – Papir za Okrugli sto u Zagrebu 26.03.2008.

Darko Balać, istraživač/analitičar FHP-a, član Regionalnog tima za praćenje nacionalnih suđenja za ratne zločine

Ja sam član Regionalnog tima za praćenje suđenja za ratne zločine pred nacionalnim sudovima, koji su formirale Documenta, Centara za mir, nenasilje i ljudska prava, Fond za humanitarno pravo iz Srbije i Istraživačko-dokumentacioni centar iz BiH. Prvo što bih izdvojio u pogledu suđenja za ratne zločine u Hrvatskoj to je da ne postoji organizaciona specijalizacija državnih organa koji postupaju u ovim predmetima te se tako krivični postupci za ratne zločine vode u županijskim sudovima širom Hrvatske (Zagrebu, Vukovaru, Varaždinu, Karlovcu, Osijeku, Splitu, Rijeci, Zadru, Bjelovaru, Sisku, Šibeniku, Gospiću i Požegi).

Preuzmite dokument

Sudjenja za ratne zločine u Hrvatskoj – Problemi i perspektive [Nacrt programa]

Okrugli stol: Suđenja za ratne zločine – 2007

Share