FHP-SP-016 FOND: Zastupljenost političkih stranaka i predsedničkih kandidata u elektronskim i štampanim medijima u Srbiji

PERIOD: 1997

PRIMARNI IZVORI:Radio Televizija Srbije, Studio B, Politika – dnevne novine, Blic – dnevne novine, Naša Borba – dnevne novine

OPSEG I MEDIJ:  2 arhivske kutije

SADRŽAJ: Tokom predizborne kampanje 1997. godine za predsedničke i izbore u Srbiji, istraživači Fonda za humanitarno pravo svakodnevno su pratili informativne emisije Radio Televizije Srbije, Studio B, a pratili su i štampane medije Pilitika, Blic i Naša Borba. Dokumentacija sadži analizu samih medijskih nastupa predsedničkih kandidata, gde se posebno izdvajala ditrektna i prikrivena propaganda i govor mržnje, kao i prikaz uspešnosti ravnopravnog predstavljanja kandidata i stranaka, kao jednog od osnovnih uslova slobodnog i demokratskog izbornog procesa.

SISTEM SREĐIVANJA:  hronološki, kao i prema izvoru

Ne očekuje se povećanje fonda

JEZIK:  Srpski

SISTEM SREĐIVANJA:   Po geografskom principu, prema opštinama

Ne očekuje se povećanje fonda

JEZIK:  Srpski, bosanski

 

Share

FHP-NP-012 FOND:Pravo na imovinu i nepokretnosti – zahtevi za vraćanje stanarskih prava proteranih lica

PODFOND  FHP-NP-012-1 Zahtevi za vraćanje stanarskih prava proteranih lica na Kosovu

PODFOND  FHP-NP-012-2 Zahtevi za vraćanje stanarskih prava proteranih lica u Bosni Hercegovini

PERIOD: 1995-1996, 1999-2000

PRIMARNI IZVOR: Članovi porodica čija je imovina nasilno oduzeta i koji su proterani sa teritorije Kosova i Bosne i Hercegovine.

OPSEG I MEDIJ:  40 arhivskih kutija

SADRŽAJ: Fond sadrži izjave oštećenih o okolnostima oduzimanja pokretne i nepokretne imovine, uz koju je priložena različita dokumentacija koja dokazuje vlasništvo nad oduzetom imovinom  – Lične karte, prijave privremenog boravka, ugovori o zameni nepokretnosti, rešenja o izmenama u katastru, ugovori o zakupu stana, rešenja o dodeli stana, kopije pasoša, potvrde suda, ugovori o kupoprodaji nepokretnosti, uverenja o zahtevu za upis u prava nepokretnosti, ugovori o doživotnom izdržavanju, tapije, legitimacije raseljenih lica,rešenja o plaćanju naknade za korišćenje građevinskog zemljišta, zapisnici o bodovanju stambenih objekata, ugovori o poklonu nepokretnosti, kopije plane, prepisi posedovnog lista, rešenje o dozvoli dogradnje,  uverenje godetske uprave.

SISTEM SREĐIVANJA:   Po geografskom principu, prema opštinama

Ne očekuje se povećanje fonda

JEZIK:  Srpski, bosanski

 

Share

FHP-PD-010 FOND: Sudski spisi, sa suđenja pripadnicima paravojne jedinice ŠKORPIONI za zločine nad civilima u Podujevu

PERIOD: 1999-2011.

PRIMARNI IZVOR: MUP Republike Srbije, SUP Prokuplje, Okružni sud u Prokuplju, Okružni sud u Beogradu – Veće za ratne zločine, Okružno javno tužilaštvoRepublike Srbije, Apelacioni sud u Beogradu, porodica Bogujevci.

OPSEG I MEDIJ: 3 arhivske kutije

SADRŽAJ: Fond sadrži sudsku dokumentaciju i pisane dokaze sa suđenja optuženim Saši Cvjetanu i Dejanu Demiroviću za ubistvo članova porodice Bogujevci u Podujevu 1999. godine, dokumentaciju nastalu u krivičnom postupku protiv Željka Đukića i ostalih pred Većem za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu, transkipte svedočenja sa suđenja Željku Đukiću i drugima, dokumentaciju pribavljenu od SUP-a Prokuplje i OJT Prokuplje, izveštaj o angažovanju rezervnog sastava za potrebe SAJ-a, dopise, punomoćja, novinske članke, medijsku dokumentaciju, pisma porodice Bogujevci.

SISTEM SREĐIVANJA: Hronološki, prema datumu

Ne očekuje se povećanje fonda

JEZIK: Srpski, albanski

Share

FHP-SJ-008 FOND: Sudski spisi, sa suđenja pripadnicima paravojne jedinice Osvetnici za otmicu i ubistvo Muslimana iz Sjeverina u Srbiji

PERIOD: 1992 – 2005.

PRIMARNI IZVOR: Okružni sud u Užicu (Srbija), Okružni sud u Beogradu (Srbija), Odbor Stranke demokratske akcije (SDA) Sandžaka, Komanda Vojske Republike Srpske u Višegradu, Skupština opštine Priboj (Srbija).

OPSEG I MEDIJ:  1 arhivska kutija

SADRŽAJ:  Fond sadrži sudsku dokumentaciju i pisane dokaze sa suđenja optuženim Milanu Lukiću, Oliveru Krsmanoviću, Dragutinu Dragićeviću i Đorđu Ševiću za otmicu civila iz putničkog autobusa u mestu Mioče, sudsku dokumentaciju sa ponovljenog suđenja i fotografije pripadnika paravojne jedinice i žrtava.

SISTEM SREĐIVANJA:   Hronološki, prema datumu

Ne očekuje se povećanje fonda

JEZIK:  Srpski

LISTA SADRŽAJA:

Kutija br. 1

1993-2006

 

 • Dokazni predmeti – pismena naređenja
 • Krivične prijave protiv optuženih
 • Zapisnici o saslušanju svedoka i optuženih
 • Zapisnik sa glavnog pretresa od septembra 2003. godine
 • Presuda
 • Rešenje o uvaženju žalbe čime se predmet vraća na ponovno suđenje od 27. septembra 2004.
 • Zapisnik sa glavnog pretresa 2005. godine
 • Fotokopija albuma fotografija paravojne jedinice Osvetnici  – 22 fotografije
 • Fotokopija albuma fotografija otetih lica – 16 fotografija

 

Share

FHP-OV-003 FOND: Sudski spisi, sa suđenja pripadnicima TO Vukovar i paravojne jedinice Leva Supoderica za ratni zločin protiv ratnih zarobljenika

PERIOD: 1997 – 2006

 

PRIMARNI IZVOR: Okružni sud u Somboru (Srbija), Vojni sud u Beogradu (Srbija), Uprava za borbu protiv organizovanog kriminala MUP-a Srbije, Okružni sud u Novom Sadu (Srbija), Županijski sud u Zagrebu (Hrvatska), Veće za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu, Republika Srbija

 

OPSEG I MEDIJ:  8 arhivskih kutija

 

SADRŽAJ:  Fond sadrži dokumentaciju sa suđenja pripadnicima Teritorijalne odbrane Vukovara, koja je bila u sastavu tadašnje JNA, koji su kršeći pravila međunarodnog prava za vreme oružanog sukoba protivno Ženevskoj konvenciji o postupanju sa ratnim zarobljenicima lišili života ukupno 192 lica na poljoprivrednom dobru “OVČARA” kod Vukovara u Hrvatskoj,  čime su izvršili delo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika.

Fond sadrži sudsku dokumentaciju (optužnica, transkripti sa suđenja, zapisnici o ispitivanju okrivljenih i svedoka, službene beleške i dr.), izveštaje sudskih veštaka, završni izveštaj komisije eksperata UN, popis identifikovanih posmrtnih ostataka ekshumiranih na Ovčari, izveštaje medija, fotografije, prepiska sa FHP-om i dr.

 

SISTEM SREĐIVANJA:   Hronološki, prema datumu

Očekuje se povećanje fonda

 

JEZIK:  Srpski, hrvatski

 

LISTA SADRŽAJA:

 

Kutija br. 1

09.01.1997.- 18.01.2006.

 

 • Sudska dokumentacija Okružnog suda u Somboru, Republika Srbija
 • Sudska dokumentacija Vojnog suda u Beogradu, Republika Srbija
 • Dokumentacija Uprave za borbu protiv organizovanog kriminala MUP-a Srbije
 • Sudska dokumentacija Okružnog suda u Novom Sadu, Republika Srbija
 • Sudska dokumentacija Županijskog suda u Zagrebu, Republika Hrvatska
 • Sudska dokumentacija Veća za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu, Republika Srbija

 

Kutija br. 2

1991 – 2005

 • Izveštaj Komisije za humanitarna pitanja i nestala lica, Savezne Republike Jugoslavije
 • Izveštaj sudskih veštaka
 • Završni izveštaj komisije eksperata Ujedinjenih Nacija
 • Masovna grobnica – Ovčara
 • Popis identifikovanih posmrtnih ostataka ekshumiranih na Ovčari
 • Izveštaji medija, fotografije i dr.

 

Kutija br. 3

04.12.2003. – 27.10.2004.

 

 • Okružni sud u Beogradu- Veće za ratne zločine – optužnica od 04.12. 2003.
 • Transkripti sa glavnog pretresa od 09.03.2004. do 27.10.2004.

 

Kutija br. 4

28.10.2004. – 17.12.2004.

 

 • Okružni sud u Beogradu- Veće za ratne zločine – transkripti sa glavnog pretresa od  28.10.2004. do 17.12.2004.

 

Kutija br. 5

24.01.2005  –  22.04.2005.

 

 • Okružni sud u Beogradu- Veće za ratne zločine – transkripti sa glavnog pretresa od 24.01.2005-22.04.2005.

 

Kutija br. 6

23.05.2005 – 08.07.2005.

 • Okružni sud u Beogradu- Veće za ratne zločine – transkripti sa glavnog pretresa od 23.05.2005-08.07.2005.

 

Kutija br. 7

 

12.09.2005-18.10.2006.

 • Okružni sud u Beogradu – Veće za ratne zločine – transkripti sa glavnog pretresa od 12.09.2005-22.11.2005, presuda od 12.12.2005. i rešenje Vrhovnog suda od 18.10.2006.

Kutija br. 8

 

 • Poverljivo- zatvoreno za javnost

 

Share

FHP-SS-002 FOND: Sudski spisi, sa suđenja Srbima za ratne zločine

PERIOD: 1993 – 2006

PRIMARNI IZVORI: Županijski sud u Varaždinu, Vukovaru, Vojni sud u Zagrebu, Opštinski sud u Splitu, Županijski sud u Zadru, Karlovcima, Osijeku, Požegi, Splitu, Šibeniku (Hrvatska), Okružni sud u Murskoj Soboti (Slovenija), Kantonalni sud u Sarajevu, Okružni vojni sud u Tuzli (Bosna i Hercegovina), Okružni sud u Banja Luci, Viši sud u Zenici, Opštinski sud u Beogradu, Vojni sud u Novom Sadu, Vojni sud u Nišu (Srbija), Okružni sud u Peći, Gnjilanu, Prištini, Mitrovici (Kosovo), Okružni sud u Novom Pazaru, Viši sud u Podgorici, Osnovni sud na Cetinju (Crna Gora).

OPSEG I MEDIJ:  9 arhivskih kutija

SADRŽAJ:  Fond sadrži dokumentaciju sa suđenja pripadnicima srpske i hrvatske  nacionalnosti za ratne zločine na teritoriji bivše Jugoslavije, koju su pratili istraživači  i advokati FHP-a. Suđenja su se odvijala na teritoriji Srbije, Kosova, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Fond obuhvata period od 1991 godine do danas. U okviru fonda nalaze se sudski spisi (optužnice, presude, žalbe, rešenja, zapisnike sa ispitivanja okrivljenih, transkripti sa suđenja, zapisnici o saslušanju svedoka, službene beleške, izveštaji sa suđenja, dopisi, zahtevi za ukidanje pritvora, molbe, potvrde, punomoćja), novinski članci i prateća dokumentacija.

SISTEM SREĐIVANJA: :  po kutijama sređeno po geografskom principu u odnosu na lokaciju Suda (azbučnim redom), a u okviru predmeta- hronološki (prema datumu)

Očekuje se povećanje fonda

JEZIK:  Srpski, hrvatski, albanski

LISTA SADRŽAJA:

Kutija br. 1

 • Suđenja pripadnicima hrvatske i srpske nacionalnosti za ratne zločine počinjene na teritoriji bivše Jugoslavije. Suđenja održana na teritoriji Hrvatske, pred Okružnim sudovima u:Varaždinu, Vukovaru, Zagrebu, Zadru, Karlovcima, Osijeku, Požegi, Splitu i Šibeniku. Ukupno 31 predmet.

Kutija br. 2

 • Suđenja pripadnicima hrvatske i srpske nacionalnosti za ratne zločine počinjene na teritoriji bivše Jugoslavije. Suđenja održana na teritoriji Hrvatske, Srbije i Kosova- pred Županijskim sudom u Vukovaru (Hrvatska), Opštinskim sudom u Splitu (Hrvatska), Županijskim sudom u Zagrebu (Hrvatska), Vrhovnim sudom Hrvatske, Okružnim sudom u Beogradu (Srbija), Okružnim sudom u Gnjilanu (Kosovo), Okružnim sudom u Prištini (Kosovo). Ukupno 5 predmeta.

Kutija br. 3

 • Suđenje Draganu Nikoliću iz Gnjilana, koji se tereti da je u  toku Nato bombardovanja, sa grupom saizvršilaca, lišio života lice albanske nacionalnosti. Suđenje održano pred Okružnim sudom u Gnjilanu (Kosovo), Okružnim sudom u Prištini (Kosovo) i Vrhovnim sudom Kosova. Ukupno 1 predmet (79 dokumenata).

Kutija br. 4

 • Suđenja pripadnicima srpske nacionalnosti za ratne zločine počinjene na teritoriji Kosova, održana pred Okružnim sudom u Mitrovici (Kosovo). Ukupno 4 predmeta.

Kutija br. 5

 • Suđenja pripadnicima srpske nacionalnosti za ratne zločine počinjene na teritoriji Kosova, održana pred Okružnim sudom u Mitrovici, Okružnim sudo u Peći, Okružnim sudom u Prizrenu, Okružnim sudom u Prištini (Kosovo). Ukupno 10 predmeta.

Kutija br. 6

 • Suđenje pripadnicima srpske nacionalnosti za ratne zločine, kao i druga krivična dela održana pred Okružnim sudom u Beogradu, Vojnim sudom u Beogradu, Vrhovnim vojnim sudom (Srbija). Ukupno 10 predmeta.

Kutija br. 7

 • Razno (špijunaža, odavanje vojne tajne, ubistvo, prisilni nestanak vojnika, nepropisan odnos prema poverenom oružju, deobni bilans i svojinska transformacija, bekstvo iz vojske, ometanje službenog lica u obavljanju dužnosti) Opštinski sud u Kragujevcu, Okružni sud u Kraljevu, Okružni sud u Leskovcu, Vojni sud u Nišu, Vojni sud u Novom Sadu. Ukupno 13 predmeta.

Kutija br. 8

 • Razno (terorizam, neovlašćeno držanje oružja, krivično delo ubistva, nedozvoljen prelazak državne granice, suđenje za ratne zločine- slučaj “Žute ose” Vučković Duško i Vojin). Okružni sud u Smederevu, Okružni sud u Užicu, Okružni sud u Požarevcu, Okružni sud u Prokuplju, Okružni sud u Sremskoj Mitrovici, Okružni sud u Šapcu. Ukupno 6 predmeta.

kutija br. 9

 • Suđenja pripadnicima srpske nacionalnosti za ratne zločine, kao i druga krivična dela održana pred Okružnim sudom u Murskoj Soboti (Slovenija), Okružnim sudom u Novom Pazaru (Srbija), Osnovnim sudom u Nikšiću (Crna Gora), Osnovnim sudom na Cetinju (Crna Gora), Okružnim sudom u Banja Luci, Višim sudom u Zenici, Kantonalni sud u Sarajevu (Bosna i Hercegovina), Okružni vojni sud u Tuzli, Viši sud u Podgorici (Crna Gora). Ukupno 14 predmeta.

Kutija br. 10

 • Izdvojeno suđenje Saši Radaku, koji je kao pripadnik dobrovoljačke jedinice, koja je bila u sastavu tadašnje JNA, kršeći pravila međunarodnog prava za vreme oružanog sukoba, na poljoprivrednom dobru “OVČARA”  lišio života dvestotine lica, čime je izvršio ratni zločin protiv ratnih zarobljenika. Suđenje se održava pred Većem za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu (Srbija). Ukupno 1 predmet (9 dokumenata)

Kutija br. 11

 • Suđenje Anđelku Kolašincu i drugim licima za ratni zločin protiv civilnog stanovništva, održane pred Okružnim sudom u Prizrenu (Kosovo). Ukupno 1 predmet (34 dokumenta)

 

Share

FHP-SS-001 FOND: Sudski spisi, sa suđenja Albancima u vreme Slobodana Miloševića

PERIOD: 1991 – 2006

 

PRIMARNI IZVORI: Okružni sud u Beogradu – Veće za ratne zločine, Okružni sud u Peći, Prištini, Gnjilanu, Mitrovici, Prokuplju, Požarevcu, Vranju, Zaječaru, Kraljevu, Leskovcu, Negotinu, Kuršumliji, Kladovu, Novom Pazaru, Opštinsko veće opštine Glogovac, Ministarstvo pravde Republike Srbije – Beograd

 

OPSEG I MEDIJ:  18 arhivskih kutija

 

SADRŽAJ:  Fond sadrži dokumentaciju sa suđenja pripadnicima albanske nacionalnosti za vreme Slobodana Miloševića, koju su pratili istraživači  i advokati FHP-a. Suđenja su se odvijala na teritoriji Srbije i Kosova. Fond obuhvata period od 1991 godine do danas. U okviru fonda nalaze se sudski spisi (optužnice, presude, žalbe, rešenja, zapisnike sa ispitivanja okrivljenih, transkripti sa suđenja, zapisnici o saslušanju svedoka, službene beleške, izveštaji sa suđenja, dopisi, zahtevi za ukidanje pritvora, molbe, potvrde, punomoćja), novinski članci, fotografije, pisma zatvorenika, spiskovi nestalih, zatvorenih lica, spiskovi ratnih zarobljenika kao i prateća dokumentacija.

 

SISTEM SREĐIVANJA:  po kutijama sređeno po geografskom principu u odnosu na lokaciju Suda (azbučnim redom), a u okviru predmeta- hronološki (prema datumu)

 

Očekuje se povećanje fonda

 

JEZIK:  Srpski, albanski

 

LISTA SADRŽAJA:

 

Kutija br. 1

 • Suđenja kosovskim Albancima u Srbiji i na Kosovu:pred Okružnim sudom u Beogradu, Okružnim sudom u Vranju, Okružnim sudom u Glogovcu, Okružnim sudom u Gnjilanu, Okružnim sudom u Zaječaru, Okružnim sudom u Kraljevu i  Okružnim sudom u Mitrovici. Ukupno 38 predmeta.

 

 

Kutija br. 2

 • Suđenja kosovskim Albancima u Srbiji: pred Okružnim sudom u Leskovcu. Ukupno 43 predmeta.

 

 

Kutija br. 3

 • Suđenja kosovskim Albancima u Srbiji pred Okružnim sudom u Nišu. Ukupno 20 predmeta.

 

Kutija br. 4

 • Suđenja kosovskim Albancima u Srbiji: pred Okružnim sudom u Novom Pazaru. Ukupno 1 predmet.

 

Kutija br. 5

 • Suđenja kosovskim Albancima na Kosovu: pred Okružnim sudom u Peći. Ukupno 12 predmeta.

 

Kutija br. 6

 • Suđenja kosovskim Albancima na Kosovu: pred Okružnim sudom u Peći. Ukupno 67 predmeta.

 

Kutija br. 7

 • Suđenja kosovskim Albancima u Srbiji: pred Okružnim sudom u Požarevcu. Ukupno 13 predmeta.

 

Kutija br. 8

 • Suđenja kosovskim Albancima u Srbiji i na Kosovu: pred Okružnim sudom u Preševu i Okružnim sudom u Prizrenu.. Ukupno 45 predmeta.

 

Kutija br. 9

 • Suđenja kosovskim Albancima na Kosovu: pred Okružnim sudom u Prištini. Ukupno 24 predmeta.

 

Kutija br. 10

 • Suđenja kosovskim Albancima u Srbiji i na Kosovu: pred Okružnim sudom u Prištini i Okružnim sudom u Prokuplju. Ukupno 11 predmeta.

 

Kutija br. 11

 • Suđenja kosovskim Albancima u Srbiji i u Crnoj Gori: pred Okružnim sudom u Bijelom Polju, Okružnim sudom u Beogradu, Okružnim sudom u Kuršumliji, Okružnim sudom u Prokuplju, Okružnim sudom u Negotinu, Okružnim sudom u Kladovu. Ukupno 3 predmeta.

 

Kutija br. 12

 • Punomoćja, molbe, zahtevi advokata FHP-a za posete osuđenicima albanske nacionalnosti u zatvorima u Srbiji, spiskovi albanskih osuđenika i plan poseta advokata okružnim zatvorima u Beogradu, Smederevu, Nišu, Zaječaru, Zrenjaninu, Ćupriji. Ukupno 134 predmeta.

 

Share