FHP-SJ-008 FOND: Sudski spisi, sa suđenja pripadnicima paravojne jedinice Osvetnici za otmicu i ubistvo Muslimana iz Sjeverina u Srbiji

PERIOD: 1992 – 2005.

PRIMARNI IZVOR: Okružni sud u Užicu (Srbija), Okružni sud u Beogradu (Srbija), Odbor Stranke demokratske akcije (SDA) Sandžaka, Komanda Vojske Republike Srpske u Višegradu, Skupština opštine Priboj (Srbija).

OPSEG I MEDIJ:  1 arhivska kutija

SADRŽAJ:  Fond sadrži sudsku dokumentaciju i pisane dokaze sa suđenja optuženim Milanu Lukiću, Oliveru Krsmanoviću, Dragutinu Dragićeviću i Đorđu Ševiću za otmicu civila iz putničkog autobusa u mestu Mioče, sudsku dokumentaciju sa ponovljenog suđenja i fotografije pripadnika paravojne jedinice i žrtava.

SISTEM SREĐIVANJA:   Hronološki, prema datumu

Ne očekuje se povećanje fonda

JEZIK:  Srpski

LISTA SADRŽAJA:

Kutija br. 1

1993-2006

 

  • Dokazni predmeti – pismena naređenja
  • Krivične prijave protiv optuženih
  • Zapisnici o saslušanju svedoka i optuženih
  • Zapisnik sa glavnog pretresa od septembra 2003. godine
  • Presuda
  • Rešenje o uvaženju žalbe čime se predmet vraća na ponovno suđenje od 27. septembra 2004.
  • Zapisnik sa glavnog pretresa 2005. godine
  • Fotokopija albuma fotografija paravojne jedinice Osvetnici  – 22 fotografije
  • Fotokopija albuma fotografija otetih lica – 16 fotografija

 

Share