FHP-NP-012 FOND:Pravo na imovinu i nepokretnosti – zahtevi za vraćanje stanarskih prava proteranih lica

PODFOND  FHP-NP-012-1 Zahtevi za vraćanje stanarskih prava proteranih lica na Kosovu

PODFOND  FHP-NP-012-2 Zahtevi za vraćanje stanarskih prava proteranih lica u Bosni Hercegovini

PERIOD: 1995-1996, 1999-2000

PRIMARNI IZVOR: Članovi porodica čija je imovina nasilno oduzeta i koji su proterani sa teritorije Kosova i Bosne i Hercegovine.

OPSEG I MEDIJ:  40 arhivskih kutija

SADRŽAJ: Fond sadrži izjave oštećenih o okolnostima oduzimanja pokretne i nepokretne imovine, uz koju je priložena različita dokumentacija koja dokazuje vlasništvo nad oduzetom imovinom  – Lične karte, prijave privremenog boravka, ugovori o zameni nepokretnosti, rešenja o izmenama u katastru, ugovori o zakupu stana, rešenja o dodeli stana, kopije pasoša, potvrde suda, ugovori o kupoprodaji nepokretnosti, uverenja o zahtevu za upis u prava nepokretnosti, ugovori o doživotnom izdržavanju, tapije, legitimacije raseljenih lica,rešenja o plaćanju naknade za korišćenje građevinskog zemljišta, zapisnici o bodovanju stambenih objekata, ugovori o poklonu nepokretnosti, kopije plane, prepisi posedovnog lista, rešenje o dozvoli dogradnje,  uverenje godetske uprave.

SISTEM SREĐIVANJA:   Po geografskom principu, prema opštinama

Ne očekuje se povećanje fonda

JEZIK:  Srpski, bosanski

 

Share