FHP-SS-001 FOND: Sudski spisi, sa suđenja Albancima u vreme Slobodana Miloševića

PERIOD: 1991 – 2006

 

PRIMARNI IZVORI: Okružni sud u Beogradu – Veće za ratne zločine, Okružni sud u Peći, Prištini, Gnjilanu, Mitrovici, Prokuplju, Požarevcu, Vranju, Zaječaru, Kraljevu, Leskovcu, Negotinu, Kuršumliji, Kladovu, Novom Pazaru, Opštinsko veće opštine Glogovac, Ministarstvo pravde Republike Srbije – Beograd

 

OPSEG I MEDIJ:  18 arhivskih kutija

 

SADRŽAJ:  Fond sadrži dokumentaciju sa suđenja pripadnicima albanske nacionalnosti za vreme Slobodana Miloševića, koju su pratili istraživači  i advokati FHP-a. Suđenja su se odvijala na teritoriji Srbije i Kosova. Fond obuhvata period od 1991 godine do danas. U okviru fonda nalaze se sudski spisi (optužnice, presude, žalbe, rešenja, zapisnike sa ispitivanja okrivljenih, transkripti sa suđenja, zapisnici o saslušanju svedoka, službene beleške, izveštaji sa suđenja, dopisi, zahtevi za ukidanje pritvora, molbe, potvrde, punomoćja), novinski članci, fotografije, pisma zatvorenika, spiskovi nestalih, zatvorenih lica, spiskovi ratnih zarobljenika kao i prateća dokumentacija.

 

SISTEM SREĐIVANJA:  po kutijama sređeno po geografskom principu u odnosu na lokaciju Suda (azbučnim redom), a u okviru predmeta- hronološki (prema datumu)

 

Očekuje se povećanje fonda

 

JEZIK:  Srpski, albanski

 

LISTA SADRŽAJA:

 

Kutija br. 1

 • Suđenja kosovskim Albancima u Srbiji i na Kosovu:pred Okružnim sudom u Beogradu, Okružnim sudom u Vranju, Okružnim sudom u Glogovcu, Okružnim sudom u Gnjilanu, Okružnim sudom u Zaječaru, Okružnim sudom u Kraljevu i  Okružnim sudom u Mitrovici. Ukupno 38 predmeta.

 

 

Kutija br. 2

 • Suđenja kosovskim Albancima u Srbiji: pred Okružnim sudom u Leskovcu. Ukupno 43 predmeta.

 

 

Kutija br. 3

 • Suđenja kosovskim Albancima u Srbiji pred Okružnim sudom u Nišu. Ukupno 20 predmeta.

 

Kutija br. 4

 • Suđenja kosovskim Albancima u Srbiji: pred Okružnim sudom u Novom Pazaru. Ukupno 1 predmet.

 

Kutija br. 5

 • Suđenja kosovskim Albancima na Kosovu: pred Okružnim sudom u Peći. Ukupno 12 predmeta.

 

Kutija br. 6

 • Suđenja kosovskim Albancima na Kosovu: pred Okružnim sudom u Peći. Ukupno 67 predmeta.

 

Kutija br. 7

 • Suđenja kosovskim Albancima u Srbiji: pred Okružnim sudom u Požarevcu. Ukupno 13 predmeta.

 

Kutija br. 8

 • Suđenja kosovskim Albancima u Srbiji i na Kosovu: pred Okružnim sudom u Preševu i Okružnim sudom u Prizrenu.. Ukupno 45 predmeta.

 

Kutija br. 9

 • Suđenja kosovskim Albancima na Kosovu: pred Okružnim sudom u Prištini. Ukupno 24 predmeta.

 

Kutija br. 10

 • Suđenja kosovskim Albancima u Srbiji i na Kosovu: pred Okružnim sudom u Prištini i Okružnim sudom u Prokuplju. Ukupno 11 predmeta.

 

Kutija br. 11

 • Suđenja kosovskim Albancima u Srbiji i u Crnoj Gori: pred Okružnim sudom u Bijelom Polju, Okružnim sudom u Beogradu, Okružnim sudom u Kuršumliji, Okružnim sudom u Prokuplju, Okružnim sudom u Negotinu, Okružnim sudom u Kladovu. Ukupno 3 predmeta.

 

Kutija br. 12

 • Punomoćja, molbe, zahtevi advokata FHP-a za posete osuđenicima albanske nacionalnosti u zatvorima u Srbiji, spiskovi albanskih osuđenika i plan poseta advokata okružnim zatvorima u Beogradu, Smederevu, Nišu, Zaječaru, Zrenjaninu, Ćupriji. Ukupno 134 predmeta.

 

Share