Četvrti izveštaj o sprovođenju Nacionalne strategije za procesuiranje ratnih zločina

Četvrti izveštaj o sprovođenju Nacionalne strategije za procesuiranje ratnih zločina

Izvestaj-Strategija-IV_korice_sr1Fond za humanitarno pravo (FHP) prati i pruža podršku suđenjima za ratne zločine još od prvih postupaka koji su vođeni u Republici Srbiji 2002. godine. FHP je jedina organizacija koja u kontinuitetu prati i analizira suđenja za ratne zločine u Srbiji i o tome obaveštava domaću i međunarodnu javnost. FHP podnosi krivične prijave protiv osumnjičenih i ustupa dokumentaciju o počinjenim ratnim zločinima Tužilaštvu za ratne zločine (TRZ). Takođe, FHP identifikuje i ohrabruje svedoke i žrtve da svedoče u predmetima ratnih zločina i time doprinesu uspostavljanju pravde za zločine iz prošlosti.

Nacionalna strategija za procesuiranje ratnih zločina (u daljem tekstu: Nacionalna strategija) je usvojena u februaru 2016. godine. FHP je jedina nevladina organizacija koja izveštava o implementaciji Nacionalne strategije, sa ciljem da pomogne u proceni kvaliteta i kvantiteta ispunjavanja predviđenih mera i aktivnosti.

Ovo je četvrti izveštaj o sprovođenju Nacionalne strategije koji FHP objavljuje. Izveštaj pokriva period od 1. decembra 2018. godine do 1. juna 2019. godine. Za kompletan uvid u dosadašnje sprovođenje Nacionalne startegije relevantni su i Prvi izveštaj o sprovođenju Nacionalne strategije za procesuiranje ratnih zločina, Drugi izveštaj o sprovođenju Nacionalne strategije za procesuiranje ratnih zločina, kao i Treći izveštaj o sprovođenju Nacionalne strategije za procesuiranje ratnih zločina, koje je FHP predstavio tokom 2017. i 2018. godine.

Nalazi FHP-ovog istraživanja u četvrtom izveštaju pokazuju da za 40 meseci od usvajanja Nacionalne strategije nije došlo do napretka u oblasti procesuiranja ratnih zločina. Od 21 optužnice koje su podignute od usvajanja Nacionalne strategije, najmanje 18 nije rezultat incijalnog rada TRZ-a, već su ustupljene iz BiH. Suđenja za ratne zločine i dalje traju nerazumno dugo, nije zabeležen napredak u oblasti procesnih prava žrtava, broj nestalih lica se ne smanjuje očekivanom dinamikom, dok saradnju sa Međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične sudove (MRMKS) u prethodnom periodu obeležava odluka MRMKS-a da će se članovima Srpske radikalne stranke (SRS), Vjerici Radeti i Petru Jojiću, koji su optuženi za nepoštovanje suda, suditi u Hagu, a ne u Srbiji, zbog činjenice da su svedoci u ovom predmetu izjavili da bi u slučaju suđenja u Srbiji bili zabrinuti za svoju bezbednost.

Četvrti izveštaj o sprovođenju Nacionalne strategije za procesuiranje ratnih zločina je dostupan ovde.

Share