Dosije: „Svetozar Andrić“

Dosije: „Svetozar Andrić“

Online razgovor SLIKA EN - 18Tokom oružanog sukoba na prostoru Bosne i Hercegovine (BiH) Svetozar Andrić se nalazio na mestu komandanta Prve birčanske pešadijske brigade Vojske Republike Srpske (VRS), a od jula 1995. godine na mestu zamenika komandanta i načelnika štaba Drinskog korpusa VRS.

Dokazi predstavljeni u ovom dosijeu ukazuju na to da su, od maja 1992. godine, kada je Andrić naredio „iseljavanje muslimanskog stanovništva“ iz zvorničke opštine, te osnivanje logora Sušica u Vlasenici, pripadnici Birčanske brigade, samostalno ili u sadejstvu sa drugim vojnim i policijskim jedinicama, počinili brojne zločine u zoni odgovornosti brigade. U Dosijeu su predstavljeni i dokazi o ulozi Svetozara Andrića u genocidu koji je počinjen u Srebrenici u julu 1995. godine.

Prva birčanska pešadijska brigada je učestvovala u prisilnom premeštanju, proterivanju i deportaciji nesrpskog stanovništva iz opština Zvornik, Vlasenica i Kalesija, u ubistvima civila prilikom zauzimanja teritorija, te u paljenju i uništavanju sela.

Pripadnici Birčanske brigade su kontrolisali logor Sušica, kao i druge zatočeničke objekte u svojoj zoni odgovornosti, u kojima su zatočenici bili fizički i psihički zlostavljani i ubijani. U tim objektima bile su zatočene i žene, koje su bile izložene seksualnom nasilju.

Kao komandant Birčanske brigade, Svetozar Andrić je učestvovao u pripremi i sprovođenju napada na Srebrenicu u julu 1995. godine. Dok su još trajale masovne egzekucije Srebreničana, Andrić je, u činu pukovnika, postavljen na dužnost zamenika komandanta i načelnika štaba Drinskog korpusa VRS. Pripadnici Drinskog korpusa su učestvovali u egzekucijama, a materijalni resursi i ljudstvo tog korpusa korišćeni su za asanaciju terena i prikrivanje zločina pokopavanjem žrtava u masovne grobnice.

Dosije se zasniva na vojnim i policijskim dokumentima koji su kao dokazni predmeti prihvaćeni u više postupaka pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju (MKSJ), iskazima i izjavama svedoka pred međunarodnim i nacionalnim sudovima, novinskim člancima i drugim relevantnim izvorima.

Dosije „Svetozar Andrić“ dostupan je ovde.

Digitalni narativ „Svetozar Andrić“ dostupan je ovde.

Share