EP: Srbija da otkloni nekažnjivost i preuzme odgovornost za ratne zločine

EP: Srbija da otkloni nekažnjivost i preuzme odgovornost za ratne zločine

european_parliament

Dana 14. juna 2017. godine, posle višemesečnog odlaganja, Evropski parlament (EP) usvojio je Rezoluciju o izveštaju Evropske komisije o Srbiji za 2016. godinu. Rezolucija predstavlja redovan godišnji pregled napretka Srbije u ispunjavanju kriterijuma za pristupanje Evropskoj uniji (EU), koji se oslanja na godišnji izveštaj Evropske komisije (EK) o Srbiji.

Poslanici EP pozvali su Srbiju da osnaži saradnju sa susednim državama i podstiče dobrosusedske odnose, te da uloži veći napor u rešavanje bilateralnih pitanja. U pogledu ratnih zločina, od Srbije se očekuje da otkloni nekažnjivost i preuzme odgovornost, kao i da preduzme sasvim konkretne korake ka prevazilaženju nasleđa oružanih sukoba u bivšoj Jugoslaviji.

U domenu suđenja za ratne zločine poslanici EP-a su se složili da pozitivan iskorak u okončanju nekažnjivosti za ratne zločine predstavlja usvajanje Nacionalne strategije za procesuiranje ratnih zločina, ali istovremeno pozivaju na njenu primenu i podsećaju na važnost usvajanja i tužilačke strategije. Za efikasno procesuiranje ratnih zločina i rešavanje gorućih problema u ovoj oblasti važna je regionalna tužilačka saradnja, kao i rešavanje svih otvorenih pitanja u vezi sa procesuiranjem ratnih zločina. Uz suđenja pred sudovima u Srbiji, puna saradnja sa MKSJ ostaje od presudne važnosti.

U pogledu reparacija EP je izrazio zabrinutost zbog Predloga zakona o pravima civilnih invalida rata, zbog toga što uskraćuje prava pojedinim kategorijama civilnih žrtava rata. EP poziva vlasti u Srbiji da preispitaju ovaj predlog.

Srbija treba intenzivno da traga za nestalim osobama, locira masovne grobnice i svim žrtvama i njihovim porodicama garantuje ostvarivanje pripadajućih prava.

Osim toga što ponavlja svoju podršku Inicijativi za osnivanje REKOM, EP podstiče Vladu Republike Srbije da predvodi njeno osnivanje.

Na kraju, od Srbije se očekuje i da osudi sve oblike govora mržnje, javnog odobravanja i negiranja genocida, zločina protiv čovečnosti i ratnih zločina. Poslanici su izrazili ozbiljnu zabrinutost zbog „napetosti između Srbije i Kosova do kojih je došlo zbog prve vožnje voza na liniji između Beograda i Mitrovice, kao i zbog ratnohuškačkih izjava i retorike usmerene protiv EU“.

Rezolucija reflektuje sve predloge koje je na radnu verziju Rezolucije dostavio Fond za humanitarno pravo.

Share