Poseta studenata programa ‘Hands on the Balkans’

Poseta studenata programa ‘Hands on the Balkans’

DSCF5921 U subotu, 23. avgusta 2014. godine, Fond za humanitarno pravo (FHP) posetili su polaznici programa Hands on the Balkans u organizaciji Centra za Demokratiju i Pomirenje iz Soluna. Polaznici programa su mladi studenti i istraživači sa fakulteta političkih nauka širom Evrope, koji tokom dvonedeljnog boravka u regionu Zapadnog Balkana iz prve ruke uče o održivom razvoju i demokratizaciji regiona.

Marijana Toma iz FHP-a je studentima predstavila dosadašnje napore u primeni mera tranzicione pravde u Srbiji, kao i doprinos FHP-a procesu suočavanja sa prošlošću i uspostavljanja pomirenja u regionu. Studenti su bili zainteresovani za sprovođenje mehanizama tranzicione pravde u Srbiji, a posebno za ulogu FHP-a u procesu utvrđivanja odgovornosti i pomirenja.

Share