Serž Bramerc u poseti FHP-u

Serž Bramerc u poseti FHP-u

Bramerc u FHPGlavni tužilac Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) Serž Bramerc posetio je 28. oktobra 2016. godine Fond za humanitarno pravo (FHP). On je tom prilikom sa predstavnicima FHP-a razgovarao o dostignućima u procesuiranju ratnih zločina u Srbiji, saradnji Srbije sa MKSJ, i drugim naporima za uspostavljanje pravde u odnosu na zločine koji su počinjeni tokom oružanih sukoba u bivšoj Jugoslaviji tokom 1990-ih.

Ukazujući na niz primera, direktorka pravnog programa FHP-a Milica Kostić pokazala je kako je politička posvećenost Srbije da se okonča nekažnjivost za ratne zločine samo deklarativna. Nesaradnja sa MKSJ, dugotrajan i politizovan postupak izbora tužioca za ratne zločine, odudaranje programa najbolje rangiranog kandidata za tužioca od strateškog okvira za procesuiranje ratnih zločina, samo su neki od brojnih pokazatelja stvarne rešenosti Srbije da procesuira sve odgovorne za počinjene ratne zločine. Uz to, sudske presude protiv branitelja ljudskih prava zbog navodne povrede časti i ugleda osoba za koje postoje ozbiljne indicije da su odgovorni za zločine ukazuje i na postojanje jednog šireg nastojanja da se spreči bilo kakvo javno kritičko promišljanje o odgovornosti pojedinaca za teške i masovne zločine.

Istraživač FHP-a Predrag Miletić predstavio je dugogodišnji rad FHP-a na dokumentovanju kršenja ljudskih prava tokom oružanih sukoba u bivišoj Jugoslaviji i Bazu podataka Kosovske knjige pamćenja. Nemanja Stjepanović i Jelena Krstić, takođe ispred FHP-a, upoznali su glavnog tužioca sa daljim planovima FHP-a u korišćenju obilja dokumentacije sačuvane u njegovoj arhivi za potrebe informisanja  javnosti i odavanja pošte svim žrtvama.

Glavni tužilac Bramerc je pohvalio napore koje FHP ulaže u uspostavljanje odgovornosti i pravde za nedela iz prošlosti i podvukao važnost ove misije koju FHP obavlja kako u Srbiji tako i u regionu.

Tužilac Bramerc je u poseti Srbiji u okviru priprema za podnošenje svog redovnog šestomesečnog izveštaja Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija.

Share