Poseta učenika srednjih škola i studenata iz Preševa i Bujanovca

U utorak, 18. novembra 2008. godine, 48 učenika srednjih škola i studenata iz Preševa i Bujanovca posetili su Fond za humanitarno pravo (FHP). Sandra Orlović, zamenica izvršne direktorke FHP, upoznala ih je sa inicijativom za osnivanje Regionalne komisije za utvrđivanje činjenica za ratne zločine i druge teške povrede ljudskih prava u prošlosti (REKOM) koju su pokrenuli FHP, Istraživačko-dokumentacioni centar (IDC-BiH) i Documenta (Hrvatska).

FHP-18_11_2008_-1

Učenicima i studentima je predstavljen i rad FHP-a na popisu žrtava na Kosovu, koji će poslužiti za pisanje Kosovske knjige pamćenja. Kosovska knjiga pamćenja sadržaće poimeninični popis žrtava i narativne zapise o stradanju svake pojedinačne žrtve na Kosovu u periodu od januara 1998. do decembra 2000. godine.

FHP-18_11_2008_-2

Poseta je organizovana u okviru Visiting programa Inicijative mladih za ljudska prava (YIHR).

Share