Poseta švedskih rektora FHP-u

U utorak, 30.04.2013. godine, Fond za humanitarno pravo (FHP) posetila je grupa sastavljena od osam rektora specifičnih obrazovnih institucija za odrasle u Švedskoj, u cilju upoznavanja sa radom različitih institucija u Srbiji, posebno organizacija za ljudska prava.

U razgovoru sa predstavnicama FHP-a, Marijanom Toma i Katarinom Janković na temu suočavanja sa prošlošću i procesa tranzicione pravde u postjugoslovenskim zemljama, grupa rektora iz Švedske je izrazila posebno interesovanje za proces pomirenja u Srbiji i regionu, ulogu i doprinos FHP-a procesu pomirenja, kao i za rad FHP-a na dokumentovanju ratnih zločina i Inicijativu za REKOM.

Share