V Forum za tranzicionu pravdu: Udžbenici istorije u post-konfliktnim društvima: Obrazovanje za pomirenje?

V Forum za tranzicionu pravdu: Udžbenici istorije u post-konfliktnim društvima: Obrazovanje za pomirenje?

Forum_5Peti broj Foruma za tranzicionu pravdu obrađuje pitanje uloge obrazovanja u procesima suočavanja sa prošlošću i pomirenja, sa posebnim naglaskom na sadržaj udžbenika istorije u post-konfliktnim društvima i procesima demokratizacije.

Krajem aprila 2015. godine, Fond za humanitarno pravo (FHP) organizovao je međunarodnu konferenciju pod nazivom Udžbenici istorije u post-konfliktnim društvima: Obrazovanje za pomirenje? o udžbenicima istorije i njihovoj ulozi u procesima suočavanja sa prošlošću. Na konferenciji su govorili međunarodni i regionalni stručnjaci koji se bave analizom sadržaja udžbenika istorije, a čiji su radovi i prezentacije objavljeni u ovoj publikaciji. Pored toga, FHP je na konferenciji predstavio Analizu sadržaja udžbenika istorije u Srbiji o ratovima u bivšoj Jugoslaviji u svetlu utvrđenih činjenica pred Haškim tribunalom, u kojoj je prikazao na koji su način činjenice o ratnim zločinima počinjenim u ratovima na teritoriji bivše Jugoslavije obrađene u udžbenicima istorije u Srbiji, ali i uporedio ove navode sa činjenicama koje je o ovim događajima utvrdio Haški tribunal.

Namera FHP-a je da posebnim izdanjem Foruma za tranzicionu pravdu doprinese javnoj debati o tome na koji način se u udžbenicima istorije obrađuju teme iz najbliže prošlosti. Takođe, da istoričare, autore udžbenika, a pre svega donosioce odluka podstakne na preduzimanje konkretnih koraka u cilju izmene sadržaja udžbenika iz istorije o ratovima 1990-tih u skladu sa sudski utvrđenim činjenicama.

Veoma smo zahvalni Ministarstvu spoljnih poslova Švajcarske koji su pomogli objavljivanje ove publikacije i projekat Osnaživanje novih generacija u procesu suočavanja sa prošlošću Fonda za humanitarno pravo.

Ovde preuzmite peti broj Foruma za tranzicionu pravdu.

Share