Hag među nama: zbornik tekstova

t_Hag_medju_nama_zbornik_tekstova

Knjiga predstavlja zbirku tekstova koji su objavljivani u okviru rubrike «Hag među nama» dnevnika «Danas», između 9. aprila 2004. i 9. juna 2005. godine.

Tekstovi predstavljaju apel za utvrđivanje odgovornosti svih počinilaca i naredbodavaca ratnih zločina počinjenih na prostoru bivše Jugoslavije, u okviru vladajuće klime animoziteta prema Haškom tribunalu kojeg stvaraju državni funkcioneri, crkva i mediji.

Kat.br.: ISBN 86-82599-65-1 05/03/2005

Preuzmi publikaciju

Share