Ročište po tužbi Ljubiše Dikovića protiv Nataše Kandić i Fonda za humanitarno pravo

Ročište po tužbi Ljubiše Dikovića protiv Nataše Kandić i Fonda za humanitarno pravo

Fond_Logo_200_200

U petak, 25. decembra 2015. godine, u 11h u Parničnom odeljenju Prvog osnovnog suda u Beogradu (Bulevar Nikole Tesle 42a – sudnica 2.19) održava se ročište po tužbi za naknadu štete, koju je u februaru 2013. godine protiv Nataše Kandić i Fonda za humanitarno pravo (FHP) podneo Načelnik Generalštaba Vojske Srbije Ljubiša Diković.

Ročište koje je zakazano za 24. novembar 2015. godine je, zbog bolesti sudije, odloženo. Na ročištu, održanom 15. septembra 2015. godine, sudija Gordana Aranđelović, predsednica veća, donela je odluku o isključenju javnosti, s obrazloženjem da je sudnica mala i da nema mesta za novinare. Prvotužena, Nataša Kandić, pravna zastupnica FHP-a, Sandra Orlović, i advokat Vladimir Gajić tada su napustili sudnicu, ukazujući da se rešenje ne zasniva na razlozima koje propisuje zakon, te da predstavlja bitnu povredu postupka i načela javnosti suđenja. Na tom ročištu je bilo predviđeno da Nataša Kandić postavlja pitanja generalu Ljubišu Dikoviću.

Tužba je podneta radi naknade nematerijalne štete usled povrede časti i ugleda zbog navoda iz Dosijea “Ljubiša Diković”, objavljenog u januaru 2012. godine. Dosije između ostalog daje na uvid činjenice i dokaze o zločinima počinjenim od strane srpskih snaga u zoni odgovornosti 37. Motorizovane brigade na Kosovu, kojom je komandovao Ljubiša Diković.

U januaru 2015. godine, FHP je objavio dosije ‘Rudnica’ u kojem se iznose podaci i dokazi o učešću pripadnika 37. Motorizovane brigade VJ i drugih jedinica vojske i policije u četiri zločina nad albanskim civilima na Kosovu, kao i uklanjanju njihovih tela 1999. godine, koja su pronađena 2014. godine u masovnoj grobnici u Rudnici.

U maju 2015. godine je Fond za humanitarno pravo podneo krivičnu prijavu protiv generala Ljubiše Dikovića, Dejana Ranđelovića i dva NN lica zbog ratnog zločina u selu Rezala. Tužilaštvo za ratne zločine je obavestilo FHP da je predistražni postupak po toj prijavi u toku.

Ovde možete videti tužbu koju je Ljubiša Diković podneo, kao i zapisnike sa ročišta održanih 18.02.2015. 19.05.2015. i 15.09.2015. godine.

Share