Prava žrtava ratnih zločina jedno od ključnih pitanja zaštite osnovnih ljudskih prava

Prava žrtava ratnih zločina jedno od ključnih pitanja zaštite osnovnih ljudskih prava

Logo_FHP Dana 3. jula 2015. godine u biblioteci Fonda za humanitarno pravo (FHP) održana je druga po redu brifing diskusija o uspostavljanju tranzicione pravde u procesu evropskih integracija Republike Srbije. Na sastanku su učestvovali predstavnici ambasada država članica Evropske unije (EU) i Švajcarske, predstavnici Delegacije EU, Misije OEBS-a u Srbiji, te organizacija Heinrich Böll Stiftung i Viktimološko društvo Srbije.

Tema sastanka bila je zaštita prava žrtava ratnih zločina i drugih teških kršenja ljudskih prava u kontekstu oružanih sukoba u bivšoj Jugoslaviji. Budući da je pitanje tretmana žrtava ratnih zločina jedno od ključnih pitanja u okviru zaštite ljudskih prava, FHP smatra prirodnim da prava žrtava budu deo sadržaja poglavlja koje je upravo fokusirano na uspostavljanje evropskih standarda poštovanja i zaštite osnovnih ljudskih prava.

O položaju žrtava ratnih zločina u Srbiji i dosadašnjem odnosu relevantnih institucija prema ovom pitanju učesnike je informisala izvršna direktorka FHP-a Sandra Orlović. Nakon toga, direktorka FHP-a za pravna pitanja Milica Kostić predstavila je međunarodne standarde zaštite prava žrtava kršenja ljudskih prava, a zatim je ukazala na domaći pravni okvir i praksu zaštite žrtava ratnih zločina u Srbiji. Saša Gajin iz Centra za unapređivanje pravnih studija (CUPS), profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu, predstavio je Model zakona o pravima civilnih žrtava povreda ljudskih prava u oružanim sukobima i u vezi sa oružanim sukobima u periodu od 1991. do 2001. godine, koji su zajednički izradili CUPS i FHP.

***

Sastanak predstavlja deo napora FHP-a da relevantnim sagovornicima i donosiocima odluka ukaže na potrebu da uspostavljanje adekvatnih mehanizama tranzicione pravde bude deo pregovaračkog sadržaja u okviru Poglavlja 23 pregovora o pristupanju Srbije EU, koje se odnosi na pravosuđe i osnovna prava.

Share