Predlog praktične politike: Ratovi 1990-ih u nastavi istorije

Predlog praktične politike: Ratovi 1990-ih u nastavi istorije

predlog-prakticne-primene-srDržavne institucije u Srbiji formalno su se obavezale da rade na podizanju opšte svesti o ratovima vođenim devedesetih godina prošlog veka, ratnim zločinima počinjenim tokom ovih ratova i neophodnosti njihovog procesuiranja. Nacionalna strategija za procesuiranje ratnih zločina, koju je Vlada Republike Srbije usvojila 2016. godine, utvrđuje podizanje nivoa društvene svesti i informisanje javnosti o tim pitanjima kao jedan od svojih ciljeva. U delu koji se bavi informisanjem, Nacionalna strategija se dotiče formalnog obrazovanja, ali u veoma kratkim crtama i bez davanja ikakvih obavezujućih propisa za institucije koje regulišu sferu obrazovanja. Problem je što se u praksi u formalnom obrazovanju ne posvećuje dovoljno pažnje ratovima koji su pratili raspad Jugoslavije. Iako pominje obrazovanje, Nacionalna strategija nije inicirala nikakve promene načina na koji se podučava o ratovima koji su se vodili devedesetih godina.

Ovaj predlog praktične politike fokusira se na formalne obrazovne procese tako što identifikuje brojna pitanja u pogledu toga kako su ratovi devedesetih godina postavljeni u kontekst formalnog obrazovanja na nivou osnovnog i srednjeg školskog obrazovanja u Srbiji. Pitanja koja se odnose na problematičnu nastavu ili nedovoljan obim nastave o tim ratovima pojavljuju se u više oblasti: koncipiranju nastavnih planova, sadržaju udžbenika, obuci i obrazovanju nastavnika i nastavnoj praksi. Institucije koje regulišu pitanja obrazovanja ne uzimaju u obzir međunarodne preporuke, a najveći deo napora vezanih za poboljšanje stanja u ovim oblastima rezultat je raznih međunarodnih i lokalnih nevladinih inicijativa. Ovaj dokument daje preporuke državnim institucijama, pre svega onima koje se bave pitanjem obrazovanja u Srbiji.

Predlog praktične politike možete preuzeti ovde.

Share