Ročište po tužbi Ljubiše Dikovića protiv Nataše Kandić i Fonda za humanitarno pravo

Ročište po tužbi Ljubiše Dikovića protiv Nataše Kandić i Fonda za humanitarno pravo

Logo FHPSutra u 11h u Parničnom odeljenju Prvog osnovnog suda u Beogradu (Bulevar Nikole Tesle 42a – sudnica 2.19) održava se ročište po tužbi za naknadu štete, koju je u februaru 2013. godine protiv Nataše Kandić i Fonda za humanitarno pravo (FHP) podneo načelnik Generalštaba Vojske Srbije Ljubiša Diković.

Na prethodnom ročištu, održanom 15. septembra 2015. godine, sudija Gordana Aranđelović, predsednica veća, donela je odluku o isključenju javnosti, s obrazloženjem da je sudnica mala i da nema mesta za novinare. Prvotužena, Nataša Kandić, pravna zastupnica FHP-a Sandra Orlović, i advokat Vladimir Gajić tada su napustili sudnicu, ukazujući da se rešenje ne zasniva na razlozima koje propisuje zakon, te da predstavlja bitnu povredu postupka i načela javnosti suđenja. Na tom ročištu je bilo predviđeno da Nataša Kandić postavlja pitanja načelniku Generalštaba Ljubišu Dikoviću.

Tužba je podneta radi naknade nematerijalne štete usled povrede časti i ugleda zbog navoda iz Dosijea “Ljubiša Diković”, objavljenog u januaru 2012. godine. Dosije između ostalog daje na uvid činjenice i dokaze o zločinima počinjenim od strane srpskih snaga u zoni odgovornosti 37. Motorizovane brigade na Kosovu, kojom je komandovao Ljubiša Diković.

U januaru 2015. godine, FHP je objavio dosije ‘Rudnica’ u kojem se iznose podaci i dokazi o učešću pripadnika 37. Motorizovane brigade VJ i drugih jedinica vojske i policije u četiri zločina nad albanskim civilima na Kosovu, kao i uklanjanju njihovih tela 1999. godine, koja su pronađena 2014. godine u masovnoj grobnici u Rudnici.

U maju 2015. godine je Fond za humanitarno pravo podneo krivičnu prijavu protiv Ljubiše Dikovića, Dejana Ranđelovića i dva NN lica zbog ratnog zločina u selu Rezala. Tužilaštvo za ratne zločine je obavestilo FHP da je predistražni postupak po toj prijavi u toku.

Ovde možete videti tužbu koju je Ljubiša Diković podneo, kao i zapisnike sa ročišta održanih 18.02.2015. 19.05.2015. i 15.09.2015. godine.

Share