NAJAVA: Diskursi o suđenjima za ratne zločine u Srbiji

NAJAVA: Diskursi o suđenjima za ratne zločine u Srbiji

Logo FHPFond za humanitarno pravo (FHP) predstaviće 21. novembra 2014. godine dve analize – Analizu medijskog izveštavanja o suđenjima za ratne zločine i Analizu političkog i institucionalnog diskursa o suđenjima za ratne zločine u periodu 2003-2013. godine. Predstavljanje analize održaće se u Medija centru (sala na II spratu) od 10:15 do 11:30 časova.

Analiza medijskog izveštavanja o suđenjima za ratne zločine pokazuje da mediji u Srbiji nedovoljno koriste mogućnost da kroz objektivno i nepristrasno izveštavanje o suđenjima za ratne zločine doprinesu pokretanju šire društvene debate o prošlosti. Upadljiva je razlika u izveštavanju o suđenjima za ratne zločine koje su počinile srpske snage i suđenjima pripadnicima drugih naroda. Dok su u prvom slučaju mediji uzdržani i oprezni, a izveštaji sa suđenja šturi i kratki, u drugom slučaju mediji pokazuju veće interesovanje i za žrtve i za politički kontekst i podršku procesuiranju zločina.

Analiza političkog i institucionalnog diskursa o suđenjima za ratne zločine u periodu 2003-2013. godine prikazuje kako se odnos političkih elita vremenom menjao, od neskrivanog otpora procesuiranju ratnih zločina do zahteva za kažnjavanjem svih zločina. Međutim, on nikada nije prerastao u jasnu političku podršku suđenjima i institucijama koje su angažovane na procesuiranju ratnih zločina, da bi danas vidljivo ignorisao ovaj proces.

Autorka analiza je dr Katarina Ristić, istraživačica na Univerzitetu u Lajpcigu.

Ukoliko ste zainteresovani za učešće potrebno je da se prethodno najavite slanjem prijave na adresu jelena.krstic@hlc-rdc.org ili telefonom na 011/3349-766.

Share