Predstavljen Dosije „549. motorizovana brigada Vojske Jugoslavije“

U sredu, 20. marta 2013. godine, Fond za humanitarno pravo (FHP) predstavio je Dosije „549. motorizovana brigada Vojske Jugoslavije“ – dosije jedinice kojom je komandovao Božidar Delić za vreme sukoba na Kosovu.

Sandra Orlović, izvršna direktorka Fonda za humanitarno pravo (FHP), rekla je da je cilj Dosijea da ukaže na odsustvo krivičnih postupaka za masovne zločine počinjene nad albanskim civilima u opštinama Prizren, Đakovica, Suva Reka i Orahovac. Ona se posebno osvrnula na zločin u selu Landovici od 26. marta 1999. godine, kada je ubijeno 17 albanskih civila. Tog dana su pripadnici 549. motorizovane brigade granatirali Landovicu, nakon čega su ušli u selo, spalili kuće i digli lokalnu džamiju u vazduh. Ibish Morina i Haxhi Qarreti, meštani iz Landovice, putem video-linka su svedočili o tome šta se tog dana desilo u Landovici, kada su pripadnici 549. motorizovane brigade ubili više članova njihove porodice, među kojima i njihovu maloletnu decu.

Milomir Matović, advokat FHP-a koji zastupa žrtve i oštećene u slučajevima Ćuška i Tenja 2, govorio je o mogućnosti primene instituta komandne odgovornosti u Srbiji, ocenivši da od ovog pitanja zavisi koliko će biti adekvatan odgovor institucija Srbije na nasleđe teških zločina. On je istakao da pravosudni organi u Srbiji nikada do sada nisu primenili institut komandne odgovornosti u slučajevima za ratne zločine počinjene tokom devedesetih godina, iako su na to obavezani Dopunskim protokolom (I) Ženevske konvencije koju je SFRJ ratifikovala 1979. godine, Uputstvima o primeni pravila međunarodnog ratnog prava u oružanim snagama SFRJ iz 1988. godine, kao i pravilima međunarodnog običajnog prava.

U Dosijeu je opisano delovanje 549. mtbr VJ u zoni odgovornosti koja je obuhvatala opštine Prizren, Đakovica, Orahovac i Suva Reka, u periodu od 24. marta do 10. juna 1999. godine. Pripadnici srpskih snaga su u datom periodu ubili 2,174 civila – kosovskih Albanaca, od kojih je 459 pronađeno u masovnim grobnicama u Srbiji, a 375 se još uvek vode kao nestali.

Dosije mozete preuzeti ovde.

Share