KONKURS: Nacionalna škola tranzicione pravde

KONKURS: Nacionalna škola tranzicione pravde

FHP-Heinrich-logo

Fond za humanitarno pravo i Fondacija Hajnrih Bel pozivaju mlade građane i građanke Srbije da se prijave na konkurs za upis četvrte generacije studenata Nacionalne škole tranzicione pravde, koja će biti održana u Beogradu, od 5. juna do 8. jula 2017. godine.

Škola tranzicione pravde je program neformalnog obrazovanja o sudski utvrđenim činjenicama o ratnim zločinima koji su počinjeni tokom oružanih sukoba u bivšoj Jugoslaviji, vansudskim mehanizmima za utvrđivanje činjenica o zločinima iz prošlosti, pravu žrtava na reparacije, inicijativama za očuvanje sećanja na žrtve, i stvaranju garancija neponavljanja sukoba.

Škola je namenjena studentima osnovnih i post-diplomskih studija, aktivistima civilnog društva, mladim profesionalcima u državnoj upravi, članovima političkih partija, novinarima, umetnicima, i svim drugim mladim ljudima koji su zainteresovani za sticanje i proširivanje znanja o ratovima u bivšoj Jugoslaviji koje je zasnovano na sudski utvrđenim činjenicama i nepristrasnim istraživanjima.

Četvrta po redu Nacionalna škola tranzicione pravde biće posvećena sećanju na žrtve genocida u Srebrenici. Polaznici će tokom škole slušati i diskutovati o kontekstu i okolnostima srebreničkog masakra, ključnim akterima, i posledicama po žrtve i pogođene zajednice. Po završetku škole polaznici će imati priliku da doprinesu sećanju na srebreničke žrtve osmišljavanjem, organizacijom i učešćem u završnom događaju.

Za određeni broj polaznika izvan Beograda FHP će snositi troškove prevoza i smeštaja, dok su za sve polaznike škole obezbeđeni ručak i osveženje (kafa, čaj, voda). Pohađanje Škole je besplatno.

Prijava za učešće vrši se popunjavanjem formulara koji je dostupan ovde, najkasnije do 28. maja 2017. godine u 00:00 časova.

Program škole

Predavanja će se održavati u biblioteci FHP-a, počevši od 5. juna 2017. godine. Veliki deo predavanja biće održan subotom, u periodu od 10:00 do 18:00 časova. Predavanja će uključivati i razgovor sa akterima događaja, projekciju filmova, posetu izložbama i drugim relevantnim događajima. Teme predavanja uključuju:

  • Raspad Jugoslavije
  • Oružani sukobi u bivšoj Jugoslaviji i uspostavljanje pravde u odnosu na počinjene ratne zločine
  • Domet i standardi suđenja za ratne zločine pred Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju (MKSJ)
  • MKSJ: studije slučaja Srebrenica, Kosovo, Vukovar, Oluja,
  • Seksualno nasilje u oružanim sukobima u bivšoj Jugoslaviji
  • Inicijative za utvrđivanje istine o prošlosti
  • Priznanje žrtava: materijalne reparacije i kultura sećanja
  • Reforma institucija: potraga za počiniocima ratnih zločina, lustracija i vetting

Vaša pitanja možete uputiti na email adresu tj-school@hlc-rdc.org.

Održavanje Nacionalne škole tranzicione pravde omogućeno je zahvaljujući podršci Fondacije Hajnrih Bel i Sigrid Rausing Trust.

Share