Bedri Krasniqi osuđen na 27 godina zatvora zbog ubistva kosovskih policajaca

Vrhovni sud Kosova, u mešovitom veću kojim je predsedavao međunarodni sudija Gerrit-Marc Sprenger, potvrdio je 12.1.2010. godine prvostepenu presudu Okružnog suda u Peći/Pejë i optuženog Bedri Krasniqi osudio na kaznu zatvora u trajanju od 27 godine zbog ubistva dvoje i pokušaja ubistva jednog pripadnika Kosovske policijske službe na putu Dečani/Deçane – Peć/Pejë.

Fond za humanitarno pravo Kosovo smatra da je kazna adekvatna težini izvršenog krivičnog dela, s obzirom da je napad izvršen na lica koja su obavljala dužnost zaštite pravnog poretka i otkrivanja krivičnog dela. Naime, napadnuti policajci učestovali su u istrazi politički motivisanog ubustva Tahira Zemaja, njegovog sina i rođaka. Takođe, napad je izazvao opasnost i za ostale učesnike u saobraćaju, koji su se kretali navedenim putem u kritično vreme. S obzirom da se optuženi Krasniqi nalazi u bekstvu od novembra 2008. godine, kada je pobegao iz zatvora Dubrava gde se nalazio u pritvoru do pravosnažnosti presude, pravda i oštećeni će biti zadovoljnja tek kada optuženi bude uhapšen radi izdržavanja kazne i kada budu identifikovani i kažnjeni i drugi napadači koji su sudelovali u napadu.

Sud je na osnovu izvedenih dokaza utrvrdio da je optuženi Krasniqi 24.11.2003. godine na putu Dečani/Deçane – Peć/Pejë, u saizvršilaštvu sa nepoznatimi učiniocima, iz automatskog oružja ubio dvoje policajaca. Naime, iz vozila koje se kretalo u suprotnom pravcu napadnut je automobil kojim je upravljala policajac Sebahate Tolaj, sa kojom su u vozilu bili policajci Isuf Haklaj i Hysen Lataj. Prilikom napada Sabahate Tolaj i Isuf Haklaj su ranjeni i podlegli povredama 24. i 28.11.2003. godine, dok je Hysen Lataj preživeo. Optužnica ga je takođe teretila za krivična dela izazivanje opšte opasnosni i nedozovoljena upotreba oružja, ali je drugostepeni sud zaključio da krivična dala ubistva i pokušaja ubistva konsumiraju izazivanje opšte opasnosti dok je nedozovoljena upotreba oružja prekvalifikovana u nedozovoljeno posedovanje oružja, zbog čega je takođe kažnjen.

Prvostepeno suđenje trajalo je u periodu od od 15.5.2007 do 19.9.2007. godine, kada je doneta osuđujuća presuda. U toku glavnog pretresa održano je 10 sudećih dana, tokom kojih je saslušano 14 svedoka optužbe, od kojih je jedan bio zaštićeni, i pet svedoka odbrane. Kao dokazi prihvaćene su izjave šest svedoka date u istrazi, od čijeg se neposrednog saslušanja odustalo. Zanimljivo je da policajac koji je preživeo napad, nije saslušan kao svedok oštećeni, iako je njegovo saslušanje bilo predloženo optužnicom. Optuženi je negirao da je učestvovao u napadu na policijsko vozilo, ali je priznao krivicu za nedozvoljeno nošenje oružja, koje mu je oduzeto prilikom lišenja slobode. Optuženi ima pravo žalbe u skladu sa članom 430. stav 1. tačka 1) PZKP, koji kaže da je protiv presude drugostepenog suda dozvoljena žalba ako je drugostepeni sud izrekao kaznu dugotrajnog zatvora.

Share