Optužnica zbog diskriminacije Roma u Šapcu

Fond za humanitarno pravo (FHP) podigao je optužnicu pred Opštinskim sudom u Šapcu protiv direktora Sportsko-rekreativnog centra Krsmanovača Dejana Vasiljevića, jer su na osnovu njegovog naloga zaposleni u tom sportskom kompleksu 8. jula 2000. zabranili ulaz na bazen Romima.

Diskriminišući na ovaj način pripadnike romske nacionalne manjine, Vasiljević je počinio krivično delo povrede ravnopravnosti građana.

U julu 2000, na osnovu žalbi Roma da im se sistematski i u dužem vremenskom periodu zabranjuje ulazak na bazen “Krsmanovača” u Šapcu, Fond za humanitarno pravo u saradnji sa romskim nevladinim organizacijama, Demokratskim udruzenjem Roma i “Oazom”, odlučio je da sprovede postupak testiranja i tako čvrsto činjenično potkrepi navode žrtava diskriminacije.U testiranju je učestvovalo troje Roma i troje ne-Roma. I Romi i ne-Romi bili su uredno obučeni i pristojno su se ponašali. Jedina razlika među njima bila je u boji kože.

Kada je troje Roma pokušalo da kupi karte, radnik na ulazu im je odgovorio da ne mogu da uđu na bazen jer su Romi. Grupa od troje ne–Roma, koja nije imala probleme da uđe na bazen, zatražila je objašnjenje za takav postupak prema Romima. Radnik im je odgovorio da će obezbeđenje bazena izbaciti Rome i ukoliko ih on pusti.

FHP je 21. jula 2000. u ime žrtava diskriminacije podneo krivičnu prijavu Opštinskom javnom tuzilastvu u Šapcu protiv NN lica zbog krivičnog dela povrede ravnopravnosti građana. Opštinsko javno tužilaštvo ju je, međutim, odbacilo, tako da su advokati FHP kao zastupnici oštećenih Roma preuzeli krivično gonjenje počinilaca diskriminacije.

Opštinski javni tužilac u Šapcu očigledno je smatrao da ne postoji “javni interes” za gonjenje počinilaca diskriminacije po službenoj dužnosti. S druge strane, Opštinski sud u Šapcu u parničnom postupku u julu 2002, na osnovu tužbenog zahteva FHP, doneo je presudu kojom je ustanovio povredu prava tužilaca i naložio Sportsko-rekreativnom centru “Krsmanovača” da u dnevnom listu “Politika”, objavi javno izvinjenje Merhani Rustanov, Jordanu Vasiću i Zoranu Vasiću jer im je bio zabranjen ulazak na bazen zbog toga što su Romi.

Dodatne informacije: Veroljub Đukić, tel/fax: 011/444-3944, 011/444-1487, e-mail:liberty@hlc.org.yu

Share