Bibliografije u Biblioteci Fonda za humanitarno pravo

Bibliografije koje su pred Vama imaju za cilj da popišu, razvrstaju i pruže osnovne informacije o sadržaju publikacija koje delimično ili u celini imaju za predmet Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, odnosno Kosovo.

Bibliografije sadrže isključivo publikacije koje se nalaze u biblioteci FHP i mogle bi da budu od pomoći istraživačima i zaposlenima u Fondu za humanitarno pravo u realizaciji projekata i u potrazi za informacijama.

Bibliografije će se redovno dopunjavati na svakih mesec dana sa novim publikacijama koje stižu u biblioteku.

Share