KOSOVA SOT-Licem u lice sa kriminalcima

Tekst  o poseti studenata prava iz Prištine Beogradu i prisustvovanju suđenju za ratni zločin u selu Ćuška,objvljen u Kosova Sot  je dostupan na albanskom jeziku.

Ballë për ballë me kriminelët

Share