Sprečen pokušaj prinudnog iseljenja pet romskih porodica

BEOGRAD — Danas, 27. jula 2011. godine, organizacije za zaštitu ljudskih prava su sprečile prinudno iseljenje pet romskih porodica iz Skadarske 55 u Beogradu. Kako, usled prisustva predstavnika civilnog društvo sudski izvršitelj i pravna zastupnica stečajne uprave Poslovnog sistema Stankom a.d. nisu uspeli da uđu u posed, na izvršenju se pojavila i policija. Uz posredovanje službenika Policijske stanice Stari grad postignut je dogovor sa punomoćnikom vlasnika napuštenog objekta da se izvršenje prinudnog iseljenja odloži za 15 dana, kako bi u međuvremenu došlo do pronalaženja rešenja za smeštaj ovih porodica.

Stanovnici Skadarske 55 su odmah po znananju da će iseljene biti izvršeno, još 20. jula obratili Gradskom sekretarijatu za socijalnu zaštitu. Tražili su da im se pomogne u pronalaženju adekvatnog smeštaja. Međutim, do dana izvršenja, Sekretarijat nije pružio nikakvu pomoć.

Većina stanovnika Skadarske 55 su sa juga Srbije i romske su nacionalnosti. Od njih 20, jedanaestoro je dece. Među njima je i samohrana majka čija je kuća u Lebanu srušena i koja je bila žrtva porodičnog nasilja.

IMAG0888
IMAG0890   IMAG0891

Share