Konkurs za stipendiranje: Aktivizam na polju sećanja

Konkurs za stipendiranje: Aktivizam na polju sećanja

MAF-slika-bhs

Fond za humanitarno pravo (FHP) je otvorio novi poziv za stipendiranje istraživačkih i praktičarskih radova u okviru programa „Aktivizam na polju sećanja”. Program ima za cilj da omogući kritičku kulturu sećanja u odnosu na ratove devedesetih u bivšoj Jugoslaviji, koja se zasniva na činjenicama i fokusirana je na žrtve ratnih zločina. 

Stipendije u trajanju od tri ili šest meseci namenjene su istraživačima, novinarima, umetnicima i aktivistima koji se bave kulturom sećanja u odnosu na ratove devedesetih godina na prostoru bivše Jugoslavije. Od stipendista/stipendistkinja se očekuje da u okviru programa kreiraju sadržaje u formi analize, predloga praktične politike, izveštaja, serije blogova, umetničkog dela, digitalnog zapisa, organizacije događaja i slično, koji će FHP objaviti i promovisati. Sadržaji mogu biti u elektronskoj/digitalnoj i fizičkoj formi.  Stipendija nije rezidencijalna i ne zahteva prisustvo u Beogradu. Istraživački rad može početi od 1. februara 2024. godine, a završiti se najkasnije 30. septembra 2024. godine.  

Na konkurs se mogu prijaviti kandidati/kandidatkinje stariji od 18 godina, bez obzira na državljanstvo i prebivalište. Prijave mogu biti pojedinačne i grupne, sa najviše tri člana/članice neformalne grupe. U slučaju grupne prijave iznos stipendije će se deliti na broj prijavljenih članova/članica.  

Stipendija uključuje mesečni honorar od 1.563 USD (bruto), namenjen podršci stipendistima/stipendistkinjama tokom istraživačkog perioda i u realizaciji planiranog sadržaja.  

Prijave za stipendiju treba da sadrže:  

  • kratku biografiju (u slučaju grupne prijave dostaviti biografije svih članova/članica grupe);  
  • motivaciono pismo sa informacijom o razlozima za apliciranje i oblastima interesovanja ili ekspertize kandidata/kandidatkinja (ne duže od jedne strane); 
  • koncept istraživačkog projekta, koji uključuje informacije o cilju istraživanja, planiranim aktivnostima, očekivanim rezultatima, konkretnim produktima istraživanja, i vremenski okvir početka i završetka rada (ne duže od dve strane).  

Prijave slati na adresu memoryprogram@hlc-rdc.org sa naznakom „Prijava za stipendiju 2023”, najkasnije do 31. decembra 2023. godine. Prijave mogu biti na engleskom ili BHMS jeziku. Kandidati i kandidatkinje će o uspešnosti prijave biti obavešteni tokom poslednje nedelje januara 

Kriterijumi selekcije uključuju:  

  • Ispunjenost administrativnih uslova – potpunom prijavom smatraće se aplikacija koja sadrži sve dokumente koji su navedeni u konkursu; 
  • Usklađenost istraživačkog/praktičarskog projekta sa ciljevima programa „Aktivizam na polju sećanja“; 
  • Primenjivost projekta – rešenja koja projekat predlaže na polju kulture sećanja treba da budu prilagođeni kanalima komunikacije kojima raspolaže FHP, a što uključuje internet prezentacije, društvene mreže i javne događaje; 
  • Format idejnih rešenja – sadržaji koje predviđa istraživački projekat mogu biti isključivo u digitalnom ili meštovitom digitalno-fizičkom formatu, uz obavezni razmer 50:50, gde je najmanje pola sadržaja u digitalnom formatu; 
  • Kvalitet predloga istraživanja/praktičarskog rada i njegov potencijalni doprinos unapređenju kulture sećanja na prostoru bivše Jugoslavije; 
  • Kvalitet i potencijalni širi uticaj sadržaja koji je predložen da bude kreiran/realizovan kroz stipendiju; 
  • Posedovanje relevantnog iskustva na polju kulture sećanja – u razmatranje će se uzeti aplikacije koje uspešno demonstriraju dosadašnje iskustvo u radu na sličnim projektima i u okviru kulture sećanja, suočavanja s prošlošću, izgradnje mira i drugih srodnih oblasti. 

Od 1992. godine, Fond za humanitarno pravo radi na dokumentovanju ratnih zločina i kršenja ljudskih prava u bivšoj Jugoslaviji, fokusirajući se na žrtve i njihova svedočenja. Od svog postojanja, FHP zagovara sveobuhvatan rad na procesu tranzicione pravde. Rad organizacije se zasniva na tri stuba: dokumentovanju, pravdi i sećanju, pri čemu je program „Aktivizam na polju sećanja” ključan za budućnost organizacije. U okviru tog programa, FHP komemoriše i podseća na žrtve sukoba kroz različite inicijative, uključujući javne debate, dokumentarne filmove i digitalni aktivizam na društvenim mrežama, i kroz druge digitalne prakse sećanja. Pored odavanja počasti žrtvama ratnih zločina i masovnih kršenja ljudskih prava tokom ratova devedesetih, program „Aktivizam na polju sećanja” preispituje i kritički preispituje dominantne revizionističke narative o ratovima, pruža neformalno obrazovanje, promoviše sudski utvrđene činjenice o ratovima na angažovan način, koristeći različite medijske formate. Program takođe sprovodi istraživanja, analize i predloge praktičnih politika usmerene na politike sećanja u regionu.  

Sva pitanja o stipendiji i uslovima stipendiranja zainteresovani mogu poslati na adresu memoryprogram@hlc-rdc.org ili nikola.gajic@hlc-rdc.org.  

Share