KONKURS za poziciju: Finansijski menadžer_ka

KONKURS za poziciju: Finansijski menadžer_ka

KP-slika-bhsLokacija: Beograd, Srbija
Puno radno vreme, rad iz kancelarije
Rok za prijavljivanje: 31. januar 2024. godine

Fondacija Fond za humanitarno pravo (FHP) raspisuje konkurs za poziciju Finansijski menadžer_ka, sa angažmanom od godinu dana, uz mogućnost produženja ugovora. Finansijski menadžer_ka upravlja finansijskim poslovanjem FHP-a i direktno je odgovoran šefici računovodstva i izvršnom direktoru.

 

 

Opis poslova

 • Budžetiranje;
 • Praćenje troškova;
 • Izveštavanje prema donatorima i priprema tražene dokumentacije, komunikacija sa donatorima, izmene budžeta i komunikacija u vezi sa finansijskim pitanjima;
 • Pregledanje i kontrola finansijskih izveštaja i prateće dokumentacije partnerskih organizacija i organizacija koje primaju pod-grantove;
 • Rasporeda zarada po projektima (priprema za knjiženje);
 • Raspored administrativnih troškova po projektima;
 • Priprema tabela o projektnim budžetima i distribuciji sredstava;
 • Priprema dokumentacije za potrebe projektne revizije;
 • Oslobađanje od PDV-a za troškove na pojedinim projektima;
 • Obračun urađenog posla za spoljne saradnike (prevod, lektura, transkripcija, video montaža);
 • Vođenje blagajne;
 • Drugi relevantni poslovi po nalogu direktora/šefice računovodstva.

Obrazovanje, veštine i znanja

 • Visoka stručna sprema. Ukoliko kandidat_kinja nema visoku stručnu spremu, očekuje se da ima minimum pet godina iskustva u vođenju projekata i minimum tri godine iskustva u vođenju EU ili sličnih donatorskih projekata;
 • Minimum dve godine iskustva u finansijskom vođenju projekata;
 • Iskustvo u finansijskom vođenju EU projekata ili sličnih donatorskih projekata;
 • Iskustvo u finansijskom izveštavanju;
 • Znanje engleskog jezika;
 • Napredno poznavanje rada u Microsoft Excel-u;
 • Zainteresovanost za tranzicionu pravdu, ljudska prava i srodne teme.

Prednost će imati kandidati_kinje sa iskustvom rada u civilnom sektoru.

Angažman zahteva puno radno vreme i rad u kancelariji u Beogradu.

Prijave treba da sadrže biografiju (CV) i motivaciono pismo sa informacijama o razlozima za prijavu na konkurs. Prijave slati na konkurs@hlc-rdc.org najkasnije do 31. januara 2024. godine. Prijave će biti razmatrane po pristizanju, a biće kontaktirani samo oni kandidati_kinje koji uđu u uži izbor.

Fond za humanitarno pravo (FHP) je vodeća nevladina organizacija koja se bavi nasleđem ratova u bivšoj Jugoslaviji tokom devedesetih – u programima dokumentovanja, uspostavljanja pravde i memorijalizacije žrtava ratnih zločina.

Share