KONKURS za poziciju: Finansijska menadžerka / menadžer

KONKURS za poziciju: Finansijska menadžerka / menadžer

konkurs-slikaFondacija Fond za humanitarno pravo raspisuje konkurs za poziciju Finansijske menadžerke / menadžera na određeno vreme, na period od sedam meseci. Nakon isteka ovog perioda, u slučaju obostrane zainteresovanosti, postoji mogućnost produžetka radnog odnosa.

 

 

 

Opis poslova

 • Budžetiranje;
 • Praćenje troškova;
 • Izveštavanje prema donatorima i priprema tražene dokumentacije, komunikacija sa donatorima, izmene budžeta i komunikacija u vezi sa finansijskim pitanjima;
 • Pregledanje i kontrola finansijskih izveštaja i prateće dokumentacije partnerskih organizacija i organizacija koje primaju pod-grantove;
 • Rasporeda zarada po projektima (priprema za knjiženje);
 • Raspored administrativnih troškova po projektima;
 • Priprema tabela o projektnim budžetima i distribuciji sredstava;
 • Priprema dokumentacije za potrebe projektne revizije;
 • Oslobađanje od PDV-a za troškove na pojedinim projektima;
 • Obračun urađenog posla za spoljne saradnike (prevod, lektura, transkripcija, video montaža);
 • Vođenje blagajne;
 • Bilo koji drugi radni zadatak koji može biti potreban;

Obrazovanje, veštine i znanja

 • Minimum dve godine iskustva u finansijskom vođenju projekata
 • Iskustvo u finansijskom vođenju EU projekata ili sličnih donatorskih projekata.
 • Iskustvo u finansijskom izveštavanju
 • Visoka stručna sprema. Ukoliko kandidatkinja/kandidat nemaju visoku stručnu spremu, očekuje se da imaju minimum pet godina iskustva u vođenju projekata i minimum tri godine iskustva u vođenju EU ili sličnih donatorskih projekata.
 • Znanje engleskog jezika
 • Napredno poznavanje rada u Microsoft Excel-u
 • Zainteresovanost za tranzicionu pravdu, ljudska prava i srodne teme

 

CV i motivaciono pismo poslati do 24.06.2023 godine na email: konkurs@hlc-rdc.org

Napomena: biće kontaktirani samo oni kandidati koji uđu u uži izbor.

Share