Konkurs za poziciju istraživača/ice

Konkurs za poziciju istraživača/ice

Fond za humanitarno pravo raspisuje konkurs za poziciju istraživača/ice 

Opis poslova: 

 • Istraživanje krivičnih dela počinjenih tokom ili u vezi sa ratovima u bivšoj Jugoslaviji; 
 • Pisanje krivičnih prijava i izveštaja/dosijea o počiniocima zločina; 
 • Mesečno, periodično i godišnje izveštavanje o svom radu i obavljenim poslovima na projektu. 

Potrebne kvalifikacije i veštine: 

 • Završen fakultet humanističkih nauka (pravni, političke nauke, filozofski itd.); 
 • Radno iskustvo od najmanje 2 godine na poslovima u oblasti tranzicione pravde ili zaštite ljudskih prava; 
 • Odlično poznavanje engleskog jezika; 
 • Poznavanje rada Fonda za humanitarno pravo;  
 • Poznavanje rada Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) i Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (MRMKS); 
 • Iskustvo u istraživačkom radu i pisanju izveštaja i/ili naučnih članaka; 
 • Odlično poznavanje MS Office paketa; 
 • Izrazita analitičnost i orijentisanost ka detaljima; 
 • Spremnost za timski rad; 
 • Sistematičnost i ažurnost u vođenju dokumentacije u vezi sa projektom. 

Prednost će biti data kandidatima sa sledećim kvalifikacijama i iskustvom: 

 • Master diploma iz oblasti tranzicione pravde ili ljudskih prava; 
 • Poznavanje Baze objedinjenih sudskih spisa MKSJ i MRMKS. 

U CV-u ili motivacionom pismu navesti kontakte jedne ili više osoba koje mogu posvedočiti o ispunjenosti gore navedenih kriterijuma. 

CV i motivaciono pismo poslati elektronskim putem na adresu konkurs@hlc-rdc.org. Navesti naziv pozicije za koju aplicirate. 

Poželjno je uz prijavu dostaviti i: 

 • Izveštaj, članak ili drugi autorski tekst (objavljen i/ili neobjavljen). 

Rok za prijavu 15. oktobar 2023. godine 

*Napomena: biće kontaktirani samo kandidati/kinje koji/e uđu u uži izbor. 

 

Share