Suđenje Trbojeviću je pravično, ali kazna blaga

Veće za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu, kojim je predsedavala sudija Snežana Nikolić-Garotić, izreklo je 27.05.2009. osuđujuću presudu Bori Trbojeviću, kojom ga je osudilo na kaznu zatvora u trajanju od deset godina za ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Reč je o slučaju koji je Državno odvjetništvo Republike Hrvatske ustupilo Tužilaštvu za ratne zločine Republike Srbije. Naime, Županijski sud u Bjelovaru za isto krivično delo osudio je u odsustvu Boru Trbojevića i sada preminulog Bogdana Trbojevića na po 20 godina zatvora.


Share

Propusti u procesu Branimiru Glavašu

Županijski sud u Zagrebu doneo je presudu kojom je optuženog Branimira Glavaša, bivšeg sekretara Sekretarijata za narodnu odbranu (SNO) u Osijeku i zapovednika odbrane grada Osijeka tokom sukoba 1991, osudio na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od deset (10) godina, za krivično delo ratnog zločina protiv civilnog stanovištva iz Člana 120 kaznenog zakona Republike Hrvatske. Za isto delo je optuženi Ivica Krnjak osuđen na osam (8), optužena Gordana Getoš-Magdić na sedam (7) a optuženi Dino Kontić, Tihomir Valentić i Zdravko Dragić na po pet (5) godina zatvora.


Share

Suđenja za ratne zločine i etnički i politički motivisana krivična dela

Fond za humanitarno pravo (FHP) je u 2008. godini u Srbiji pratio sva suđenja za ratne zločine, ubistva i druga krivična dela u kontekstu oružanih sukoba, sva suđenja na Kosovu za ratne zločine i krivična dela s etnič kom ili političkom pozadinom, i u okviru regionalne saradnje izabrana suđenja za ratne zločine u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.

Share

Saopstenje-presuda Gjeloshu Krasniqiju

Gjelosh Krasniqi, pripadnik nekadašnje Oslobodilačke vojske Kosova (OVK), osuđen je 29.04.2009. godine na kaznu zatvora od sedam godina za ratni zločin protiv civilnog stanovištva počinjen tokom oružanog sukoba na Kosovu 1999. godine. Sudski postupak koji je vođen pred većem Okružnog suda u Peći/Pejë, kojim je predsedavao sudija Gjanfranco Gallo bio je pravičan, ali je kazna minimalna u odnosu na počinjeni zločin.


Share

Presuda Veća za ratne zločine nije pravična – ni za žrtve ni za optužene

Presuda Veća za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu, kojom su bivši komandir policijske stanice u Suvoj Reci Radojko Repanović i policajac Slađan Čukarić osuđeni na po 20 godina zatvora, rezervista Miroslav Petković na 15 godina i bivši inspektor Državne bezbednosti Milorad Nišavić na 13 godina zatvora, a Radoslav Mitrović, bivši komandir 37 odreda PJP, pomoćnik komandira policijske stanice u Suvoj Reci Nenad Jovanović i rezervista Zoran Petković oslobođeni krivične odgovornosti za ubistvo 49 članova porodica Berisha i Abdullaha Elshanija nije pravična ni prema žrtvama ni prema optuženima.


Share

Završne reči u suđenju za ratni zločin u Suvoj Reci

Suđenje za zločin iz 1999. godine u Suvoj Reci za ubistvo 50 albanskih civila privedeno je kraju u ponedeljak, 6. aprila, davanjem završnih reči zamenika tužioca za ratne zločine Mioljuba Vitorović i punomoćnice oštećenih Nataše Kandić. Optuženi za ovaj zločin su nekadašnji komandant 37. odreda Posebnih Jedinica Policije Radoslav Mitrović, komandir policijske stanice u Suvoj Reci Radojko Repanović, i još petorica policajaca.


Share

FHP Kosovo: oslobađanje Florima Ejupija je ishitrena odlulka sudija EULEX-a

Mešovito veće Vrhovnog suda Kosova je 13.marta 2009. godine „usled nedostatka dokaza” oslobodilo kosovskog Albanca Florima Ejupija od svih optužbi za teroristički napad na autobus Niš-Ekspress-a, koji se dogodio 16. februara 2001. godine u blizini Podujeva, kada je stradalo 11 a ranjeno 10 Srba.


Share

Prva presuda EULEX-a za ratni zločin na Kosovu

Mešovito krivično veće Okružnog suda u Prištini/Prishtinë,  kojim je predsedavao sudija EULEKS-a, Tron Gundersen osudilo je 3. marta 2009. godine kosovskog Albanca Gani Gashija na kaznu zatvora od 17 godina zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovnistva počinjenog u julu 1998. godine u Glogovcu/Gllogovc.


Share

Izrečena presuda Haškog tribunala u predmetu Milutinović i drugi (”Kosovska šestorka”) 26. februara 2009.

Sudsko veće Haškog tribunala kojim je predsedavao sudija Ian Bonomi, izreklo je 26. februara 2009. godine presudu kojom se petorica bivših visokih državnih, vojnih i policijskih zvaničnika Srbije proglašavaju krivim za zločine počinjene nad kosovskim Albancima počinjene tokom oružanog sukoba na Kosovu 1999. godine dok je bivši predsednik Srbije Milan Milutinović oslobođen od optužbi.


Share

FHP-Kosovo: pravično suđenje i presuda Srbinu za četvorostruko ubistvo na Kosovu

Međunarodno veće za maloletnike Okružnog suda u Prištini/Prishtinë, kojim predsedava sudija Dennis Luebke izreklo je 10. februara 2009. godine presudu kojom je MS osuđen zbog četvorostrukog teškog ubistva i dva pokušaja ubistva u junu 1999. u Prištini/Prishtinë i izreklo mu maksimalnu kaznu zatvora u trajanju od 10 godina. MS je u vreme izvršenja krivičnog dela bio maloletan.


Share