Saopstenje-presuda Gjeloshu Krasniqiju

Gjelosh Krasniqi, pripadnik nekadašnje Oslobodilačke vojske Kosova (OVK), osuđen je 29.04.2009. godine na kaznu zatvora od sedam godina za ratni zločin protiv civilnog stanovištva počinjen tokom oružanog sukoba na Kosovu 1999. godine. Sudski postupak koji je vođen pred većem Okružnog suda u Peći/Pejë, kojim je predsedavao sudija Gjanfranco Gallo bio je pravičan, ali je kazna minimalna u odnosu na počinjeni zločin.

Sudsko veće je utvrdilo na osnovu izvedenih dokaza da je optuženi Krasniqi 24.03.1999. godine predvodio grupu od četiri naoružana i uniformisana pripadnika OVK, koja je u selu Doblibare/Doblibarë, opština Đakovica/Gjakovë uhapsila kosovskog Albanca Pashk Lulija i odvela ga u nepoznatom pravcu. Luliju, koji je bio pripadnik lokalne policije u Đakovici/Djakovë, od tada se gubi svaki trag, i njegova sudbina do danas nije rasvetljena.

FHP Kosovo napominje da je dokazni postupak u ovom predmetu bio obeležen promenom iskaza ključnih svedoka optužbe u odnosu na njihove iskaze date u predkrivičnom postupku. Radi se o svedocima optužbe,  među kojima je i sin žrtve,  koji su u pretkrivičnom postupku identifikovali optuženog kao izvršioca zločina, dok su na glavnom pretresu promenili svoje iskaze, tvrdeći da uopšte ne poznaju optuženog. S tim u vezi, FHP Kosovo pozdravlja odluku suda da iskoristi mogućnost propisanu zakonom [članu 156. stav 2 PZKPK] da presudu zasnuje na izjavama svedoka datih u pretkrivičnom postupku, kao i izjavama policijskih istražitelja i prevodilaca koji su bili prisutni tokom davanja tih izjava. Međutim, imajući u vidu težinu i način izvršenja ovog zločina (žrtva je odvedene iz porodične kuće na očigled članova porodice), FHP Kosovo smatra da je sud preblago odmerio kaznu za počinioca.

FHP Kosovo ocenjuje da je postupak vođen efikasno i dinamično. Glavni pretres započet  je 11.03.2009. godine, održano je ukupno devet dana suđenja i saslušano 17 svedoka, od kojih osam oštećenih. Među svedocima bili su i članovi porodice i rođaci nestalog Lulija.
Sudsko veće Okružnog suda u Peći/Pejë su pored presedavajućeg sudije Gjanfranca Galla činili i sudija EULEKS-a Ferdinando Bautier De Mongeot i kosovski sudija Osman Cucović.

Kompletan tekst (Download) (27 KB)

Share