Tužba porodica otetih Bošnjaka iz Sjeverina protiv države Srbije

U okviru programa podrkše žrtvama teških kršenja ljudskih prava u ostvarivanju prava na reparacije, Fond za humanitarno pravo je 26. juna 2007. godine podneo tužbu za naknadu štete protiv Republike Srbije u ime 25 članova porodica 16 žrtava iz Sjeverina koje su 22. oktobra 1992. godine, pripadnici Vojske Republike Srpske (VRS) oteli u Mioču (BiH), a zatim likvidirali.


Share

Tužba zbog nezakonitog pritvora 1999. godine na Kosovu

Fond za humanitarno pravo (FHP) je, u okviru programa podrške žrtvama kršenja ljudskih prava u prošlosti, podneo Prvom opštinskom sudu u Beogradu dve tužbe za naknadu štete protiv Republike Srbije: u ime Sabita Bibića iz Sjenice, zbog torture koju su nad njim u decembru 1993. godine izvršili  policajci OUP-a Sjenica, kao i u ime Fehrata Suljića, Bošnjaka kojeg su maltretirali policajci OUP-a Tutin u februaru 1996. godine.


Share

Tužba protiv Srbije za naknadu štete zbog kršenja ljudskih prava u prošlosti

Fond za humanitarno pravo (FHP) je, u okviru programa podrške žrtvama kršenja ljudskih prava u prošlosti, podneo Prvom opštinskom sudu u Beogradu dve tužbe za naknadu štete protiv Republike Srbije: u ime Sabita Bibića iz Sjenice, zbog torture koju su nad njim u decembru 1993. godine izvršili  policajci OUP-a Sjenica, kao i u ime Fehrata Suljića, Bošnjaka kojeg su maltretirali policajci OUP-a Tutin u februaru 1996. godine.


Share

Tužba zbog torture u Sandžaku

Fond za humanitarno pravo podneo je danas Prvom opštinskom sudu u Beogradu tužbu za naknadu štete protiv Republike Srbije u ime Murata Pepića iz Tutina kojeg su trojica pripadnika OUP-a Tutin pretukli u januaru 2002. godine.


Share

Tužba zbog nezakonitog pritvora Albanaca sa Kosova 1999. godine

Fond za humanitarno pravo podneo je danas Prvom opštinskom sudu u ime Alberta Nebihua/Albert Nebihu i Skendera Isufija/Skender Isufi tužbu za naknadu štete protiv Republike Srbije zbog odgovornosti države za njihov nezakonit pritvor 1999. godine.


Share

Tužba protiv Srbije zbog ubistva Mušana Husovića

Fond za humanitarno pravo (FHP) je 26. aprila 2007. godine u ime Emine Muratović, Zahide Rovčanin, Rašide Kaltak, Mevle Berbo, Ramize Arbak, Džemile Čalaković i Huseina Husovića podneo tužbu za naknadu nematerijalne štete protiv Republike Srbije zbog odgovornosti države za ubistvo njihovog oca Mušana Husovića, koje su izvršili pripadnici VJ u selu Kukurovići 18. februara 1993. godine.


Share

Tužba protiv Srbije zbog ubistva Mušana Husovića

Fond za humanitarno pravo (FHP) je 26. aprila 2007. godine u ime Emine Muratović, Zahide Rovčanin, Rašide Kaltak, Mevle Berbo, Ramize Arbak, Džemile Čalaković i Huseina Husovića podneo tužbu za naknadu nematerijalne štete protiv Republike Srbije zbog odgovornosti države za ubistvo njihovog oca Mušana Husovića, koje su izvršili pripadnici VJ u selu Kukurovići 18. februara 1993. godine.

Share

Tužba protiv Srbije zbog torture u Sandžaku 1993. godine

Fond za humanitarno pravo (FHP) je danas podneo tužbu za naknadu štete protiv Republike Srbije u ime Šefketa Hukića, Bošnjaka iz sela Ugao, opština Sjenica, zbog etnički motivisane torture koju su nad njim izvršili NN pripadnici MUP-a Sjenica u decembru 1993. godine.


Share

Zahtev za obeštećenje Dragana Durmića

Fond za humanitarno pravo (FHP) podneo je 22. marta 2007. godine Republičkom javnom pravobranilaštvu zahtev za obeštećenje u ime Roma Dragana Durmića, zbog odgovornosti Republike Srbije za neispunjavanje obaveza iz odluke Komiteta za sprečavanje rasne diskriminacije Ujedinjeniha nacija (CERD), koja je doneta 6. marta 2006. godine.


Share

Stanovnici Kukurovića zahtevaju obeštećenje od Republike Srbije

Fond za humanitarno pravo (FHP) je u ime 20 stanovnika sela Kukurovići, opština Priboj, 20. marta 2007. godine Republičkom javnom pravobranilaštvu podneo Zahtev za poravnanje sa Republikom Srbijom, zbog njene odgovornosti za uništavanje njihovih domova koji su izvršili NN pripadnici Užičkog korpusa Vojske Jugoslavije (VJ) 18. februara i 11. aprila 1993. godine.


Share