Zahtev za obeštećenje Dragana Durmića

Fond za humanitarno pravo (FHP) podneo je 22. marta 2007. godine Republičkom javnom pravobranilaštvu zahtev za obeštećenje u ime Roma Dragana Durmića, zbog odgovornosti Republike Srbije za neispunjavanje obaveza iz odluke Komiteta za sprečavanje rasne diskriminacije Ujedinjeniha nacija (CERD), koja je doneta 6. marta 2006. godine.

Naime, početkom 2000. godine, FHP je dobio informacije da se Romima, samo zbog njihove etničke pripadnosti, uskraćuje ulaz u klubove i druga javna mesta u Beogradu. Zbog toga je FHP, u saradnji sa Demokratskom unijom Roma, sproveo nekoliko „testiranja” u više beogradskih klubova, među kojima je bila diskoteka “Trezor”. Tokom testiranja, radnik na ulazu ove diskoteke je Romima, među kojima je bio Dragan Durmić, rekao da ne mogu da uđu bez pozivnice, budući da je u diskoteci u toku privatna zabava. Samo nekoliko minuta kasnije, bez postavljanja ikakvih uslova, isti radnik je dozvolio ulazak licima ne-romskog porekla.

FHP je u julu 2000. godine podneo krivičnu prijavu zbog krivičnog dela povreda ravnopravnosti građana, ali nadležni organi nikada nisu istražili ovaj slučaj diskriminacije. Bez odgovora je ostalo i obraćanje Saveznom ustavnom sudu.

U aprilu 2003, FHP i Evropski centar za prava Roma iz Budimpešte podneli su zajedničku predstavku CERD-u u ime Dragana Durmića. CERD je u svojoj odluci iz marta 2006. godine konstatovao da srpske vlasti nisu sprovele brzu, detaljnu i efikasnu istragu ovog slučaja, čime su prekršile svoju obavezu iz Konvencije za sprečavanje rasne diskriminacije. Komitet je preporučio državi Srbiji da „preduzme mere kako bi policija, javno tužilaštvo i Sud Srbije (..) pravilno istražili optužbe i žalbe povodom dela rasne diskriminacije” i da podnosiocu predstavke isplati „pravičnu naknadu srazmernu moralnoj šteti koju je pretrpeo“. Državi je ostavljen rok od šest meseci da obavesti CERD o merama koje je preduzela u skladu sa preporukama iz odluke. Međutim, do danas, Srbija nije ispunila nijednu preporuku CERD-a.

Share