Okrugli sto o udžbenicima historije i školstvu na bosanskome jeziku u Sandžaku

Okrugli sto o udžbenicima historije i školstvu na bosanskome jeziku u Sandžaku

logo_sandzacke_novineFond za humanitarno pravo i Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda organizovali su okrugli sto u Novom Pazaru na kom se raspravljalo udžbenicima istorije, njihovom sadžaju, odnosu prema realnosti i perspektivama koje oni nude mladima na planu obrazovanja i pomirenja.

Share

Održan drugi konsultativni sastanak o sadržaju udžbenika istorije

Održan drugi konsultativni sastanak o sadržaju udžbenika istorije

post_sastanak_nisU utorak, 16 juna 2015. godine, Fond za humanitarno pravo (FHP) je u Nišu organizovao drugi konsultativni sastanak pod nazivom Udžbenici istorije u Srbiji: Obrazovanje za pomirenje? Sastanak su otvorili Marijana Toma, direktorka programa obrazovanja FHP-a i profesor Đokica Jovanović sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Share

Održan prvi konsultativni sastanak o sadržaju udžbenika istorije

Održan prvi konsultativni sastanak o sadržaju udžbenika istorije

post_I_sastanak_udzbeniciU ponedeljak, 8. juna 2015. godine, Fond za humanitarno pravo (FHP) je u Novom Sadu organizovao prvi u nizu konsultativnih sastanaka pod nazivom Udžbenici istorije u Srbiji: Obrazovanje za pomirenje? Sastanak je održan u Medija centru Nezavisnog društva novinara Vojvodine (NDNV), a otvorili su ga Marijana Toma, direktorka programa obrazovanja FHP-a i Dinko Gruhonjić sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Na skupu su govorili i Nedim Sejdinović iz NDNV, Željko Stanetić iz Vojvođanskog građanskog centra i Norbert Šinković, asistent na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.

Share

Udžbenici istorije u post-konfliktnim društvima: Obrazovanje za pomirenje?

Udžbenici istorije u post-konfliktnim društvima: Obrazovanje za pomirenje?

konferencija

U petak 24. aprila 2015. godine Fond za humanitarno pravo (FHP) održao je konferenciju Udžbenici istorije u post-konfliktnim društvima: Obrazovanje za pomirenje? Namera FHP-a je bila da doprinese debati o ulozi obrazovanja u suočavanju sa prošlošću i prevazilaženju njenog teškog nasleđa, te problematizovanju pitanja sadržaja udžbenika iz istorije o ratovima i ratnim zločinima počinjenim na teritoriji bivše Jugoslavije tokom 1990-ih. Na konferenciji su učestvovali stručnjaci i stručnjakinje iz oblasti istorije, politikologije, prava, sociologije i filozofije, od kojih su mnogi do sada dali svoj doprinos analizi sadržaja udžbenika istorije. Učesnici su pozvani da ponude odgovore na pitanja kako istoriografija danas vrednuje sudski utvrđene činjenice o ratnim zločinima, zbog čega se u većini udžbenika ove činjenice ignorišu, koji su to relevantni istorijski izvori o ratovima 1990-ih i koja je uloga obimne i dostupne građe o ratnim zločinima, prikupljene od strane MKSJ-a, u kreiranju zajedničkog istorijskog pamćenja svih društava bivše Jugoslavije.

Share

Zbornik radova Regionalne škole tranzicione pravde #2

Zbornik radova Regionalne škole tranzicione pravde #2

post_zbornik_IIOdabrani radovi studenata druge generacije Regionalne škole tranzicione pravde objedinjeni su u drugom broju Zbornika. Radovi studenata su svrstani prema osnovnim temama tranzicione pravde – od analiza suđenja za ratne zločine i prava žrtava reparacije, preko uloge medija u procesu pomirenja, pa sve do analiza dosadašnjih napora u priznanju prava na istinu o zločinima počinjenim u prošlosti.

Share

Održana konferencija ’’Uloga obrazovanja u procesima utvrđivanja odgovornosti i pomirenja’’

Održana konferencija ’’Uloga obrazovanja u procesima utvrđivanja odgovornosti i pomirenja’’

post_obrazovanjeFond za humanitarno pravo (FHP), Fond za humanitarno pravo Kosovo i Udruženje Pravnik iz Sarajeva, u saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta Union i Centrom za uporedne pravne studije, organizovali su 6. februara 2015. godine konferenciju o ulozi obrazovanja u procesima i strategijama tranzicione pravde. Konferencija je održana na Pravnom fakultetu Univerziteta Union, uz učešće predstavnika akademskih zajednica iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Kosova, među kojima su bili profesori univerziteta, istraživači i naučni saradnici u oblastima prava, istorije, antropologije, sociologije, političkih nauka i drugih nauka i disciplina, kao i predstavnici tri generacije studenata Regionalne škole tranzicione pravde.

Share

Poseta studenata Regionalne škole tranzicione pravde mestima sećanja u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini

Poseta studenata Regionalne škole tranzicione pravde mestima sećanja u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini

post_poseta_studenata_2014U okviru Regionalne škole tranzicione pravde, organizovana je dvodnevna poseta mestima sećanja u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Dvadeset pet polaznika i polaznica treće generacije Regionalne škole tranzicione pravde najpre su posetili memorijalni spomenik i memorijalni muzej u Jasenovcu u Hrvatskoj, posle kojih su obišli Prijedor, Vukovar i Sotin, mesta masovnih zločina tokom ratova 1990-ih.

Share

Treća Regionalna škola tranzicione pravde: Učenjem ka sećanju

Treća Regionalna škola tranzicione pravde: Učenjem ka sećanju

post_otvaranje_skole_2014U biblioteci Fonda za humanitarno pravo (FHP) danas je otvorena treća po redu Regionalna škola za tranzicionu pravdu. Desetodnevni obrazovni program o mehanizmima za suočavanje sa prošlošću pohađa 25 studenata, mladih profesionalaca, naučnih radnika i aktivista za ljudska prava iz Bosne i Hercegovine, Srbije i sa Kosova. Školu organizuju FHP, Udruženje Pravnik iz Sarajeva i Fond za humanitarno pravo Kosovo.

Share

Konkurs za Regionalnu školu tranzicione pravde

Konkurs za Regionalnu školu tranzicione pravde

Fond za humanitarno pravo, Udruženje Pravnik i Fond za humanitarno pravo Kosovo, objavljuju konkurs za upis treće generacije studenata Regionalne škole tranzicione pravde.


Share