Održan prvi konsultativni sastanak o sadržaju udžbenika istorije

Održan prvi konsultativni sastanak o sadržaju udžbenika istorije

post_I_sastanak_udzbeniciU ponedeljak, 8. juna 2015. godine, Fond za humanitarno pravo (FHP) je u Novom Sadu organizovao prvi u nizu konsultativnih sastanaka pod nazivom Udžbenici istorije u Srbiji: Obrazovanje za pomirenje? Sastanak je održan u Medija centru Nezavisnog društva novinara Vojvodine (NDNV), a otvorili su ga Marijana Toma, direktorka programa obrazovanja FHP-a i Dinko Gruhonjić sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Na skupu su govorili i Nedim Sejdinović iz NDNV, Željko Stanetić iz Vojvođanskog građanskog centra i Norbert Šinković, asistent na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.

Govoreći o posledicama oružanih sukoba po mlade generacije u Srbiji, Dinko Gruhonjić je kao jedan od najozbiljnijih problema sa kojima se oni suočavaju istakao mentalnu izolaciju zbog odbijanja države i političkih elita da započnu sveobuhvatan proces suočavanja sa prošlošću.

Predstavljajući „Analizu sadržaja udžbenika istorije u Srbiji o ratovima u bivšoj Jugoslaviji, u svetlu utvrđenih činjenica pred MKSJ“, Marijana Toma je rekla da je u obrazovanju u Srbiji, ali i drugim zemljama bivše Jugoslavije, primetan trend zaobilaženja „kontroverznih tema“ ili tako što se činjenice o njima šturo i često netačno prikazuju, ili tako što se te teme ostavljaju za kraj školske godine, kada često nema dovoljno vremena za njihovu obradu.

U drugoj sesiji su o tome kakvu budućnost nudi iskrivljena prošlost govorili predstavnici mladih, Željko Stanetić i Norbert Šinković, koji su svaki ponaosob naglasili sa kojim se to problemima i preprekama mlade generacije suočavaju u bavljenju bliskom i neposrednom ratnom prošlošću – od odbijanja starijih generacija da sa njima razgovaraju na tu temu, do potpuno suprotstavljenih verzija prošlosti na koje nailaze.

Krajem aprila 2015. godine, FHP je organizovao međunarodnu konferenciju o udžbenicima istorije, na kojoj je predstavio svoju „Analizu sadržaja udžbenika istorije u Srbiji o ratovima u bivšoj Jugoslaviji u svetlu utvrđenih činjenica pred Haškim tribunalom“. Konsultativni sastanci pokrenuti sastankom u Novom Sadu imaju za cilj da što širem broju zainteresovanih aktera predstave „Analizu“ i prikupe preporuke koje će biti ugrađene u predlog praktične politike o potrebi izmene sadržaja udžbenika o ratovima 1990-ih.

Naredni konsultativni sastanak će biti održan u Nišu 16. juna 2015. godine, a potom slede sastanci u Novom Pazaru i Kragujevcu.

* * *

Program Obrazovanje za pomirenje je FHP-ov program neformalnog obrazovanja o suočavanju sa prošlošću, u okviru kojeg je do sada organizovan niz regionalnih i nacionalnih seminara za studente, mlade profesionalce u državnim institucijama i aktiviste civilnog društva.

Share