Otpor u nadležnosti policije – Srbija, 2.maj – 24.septembar 2000. godine

Policija je od početka maja do polovine septembra 2000. godine privela više od 2000 aktivista Otpora, oko 400 članova opozicionih političkih partija i 100 aktivista nevladinih organizacija. Istraživanje Fonda za humanitarno pravo (FHP), intervjuisanjem žrtava policijskog nezakonitog ponašanja i prikupljanjem pismenih dokaza, pokazuje da je Ministarstvo unutrašnjih poslova početkom maja počelo da sprovodi opsežnu akciju protiv mladih u Srbiji, prvenstveno protiv aktivista Otpora.

Share

Policija pretukla trojicu Albanaca

Fond za humanitarno pravo (FHP) upozorava MUP Srbije da se u opštinama Preševo, Bujanovac i Medveđa nalaze neke policijske jedinice koje se ponašaju kao da su u ratu sa Albancima. Incident od 26. oktobra 2001. godine, kada je grupa policajaca batinala i vređala trojicu Albanaca na putu desetak kilometra od Preševa, ukazuje na opasnost od daljeg prisustva takvih jedinica na području gde policija treba da pokaže privrženost poštovanju ljudskih prava.

Share

Otpor u nadležnosti policije

t_Otpor_u_nadleznosti_policije

Knjiga predstavlja izveštaj Fonda za humanitarno pravo o policijskoj represiji nad studentskom organizaciom Otpor u periodu od 2. maja do 24 septembra 2000. godine, počev od odbijanja Saveznog ministarstva da upiše Otpor u registar udruženja, preko pozivanja na informativne razgovore, prinudnih privođenja, pretresanja, upada u prostorije  i oduzimanja predmeta, policijskog nasilja, napada od strane privatnih lica, prekršajnih postupaka protiv članova, krivičnih postupaka, do ukazivanja na pravnu regulativu i tužbi koje je FHP podneo u ime građana zbog povrede časti, slobode i prava.  Sadrži i dokument sa naznakom strogo poverljivo Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, resora za javnu bezbednost republike, naslovljen ”Informacija o protivzakonitim delatnostima fašističko-terorističke organizacije Otpor”.


Share

Fond za humanitarno pravo (FHP) upozorava MUP Srbije da se u opštinama Preševo, Bujanovac i Medveđa nalaze neke policijske jedinice koje se ponašaju kao da su u ratu sa Albancima. Incident od 26. oktobra 2001. godine, kada je grupa policajaca batinala

Fond za humanitarno pravo poziva Ministarstvo obrazovanja Republike Srbije da izvrši inspekciju škola za osnovno obrazovanje odraslih u Beogradu i donesu mere koje će učenicima i nastavnicima obezebediti uslove za normalno i bezbedno odvijanje nastave. SR Jugoslavija je potpisnica Međunarodne konvencije o pravima deteta koja obavezuje državne organe da obezbede nesmetano pohađanje nastave svoj deci, uz očuvanje njihovog fizičkog integriteta i ljudskog dostojanstva.

Share

Fond za humanitarno pravo iznosi činjenice

U Politici, 24. oktobra, pod naslovom “Manipulacija Fonda za humanitarno pravo” objavljeno je pismo mr Milovana Milovića, direktora škole za osnovno obrazovanje odraslih “Braća Stamenković”. Molimo vas da objavite odgovor Fonda za humanitarno pravo (FHP).

Share

Novi napadi na pripadnike malih verskih zajednica

Fond za humanitarno pravo (FHP) ukazuje na rastucu versku netoleranciju i nove napade na pripadnike malih verskih zajednica i njihove verske objekte.


Share

Novi slučajevi rasističkog nasilja nad romskom decom

Fond za humanitarno pravo upozorava da novi slučajevi rasisitičkog nasilja privatnih lica nad romskom decom i adolescentima pojačavaju osećaj nesigurnosti i strah kod pripadnika te manjine.

Share

Policajci slomili ruku romskom dečaku

Fond za humanitarno pravo zahteva od Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije da hitno utvrdi identitet i pokrene postupak protiv dvojice policajaca SUP-a Novi Sad koji su slomili ruku romskom dečaku E.M.(14) i tukli njegove maloletne drugove.


Share

Romska deca upisana u školu u Nikšiću

Desetoro romske dece raseljene s Kosova, krenulo je u prvi razred Osnovne škole “Mileva Lalović-Lalatović” u Nikšiću čime je rešen spor školske uprave sa roditeljima mališana i nevladinim organizacijama koje štite prava manjinskih etničkih zajednica.


Share

Pismo ministru prosvete Crne Gore Predragu Ivanoviću

Ministarstvu prosvete Republike Crne Gore

Ministru Predragu Ivanoviću

Poštovani ministre,

Fond za humanitarno pravo (FHP) je regionalna nevladina organizacija za ljudska prava i humanitarno pravo koja posebnu pažnju obraća na poboljšanje kolektivnih i pojedinačnih prava pripadnika manjinskih etničkih zajednica. FHP posebno se zalaže za mere pozitivne diksriminacije prema Romima koji se objektivno nalaze u situaciji da su im jednako ugrožena i kolektivna i pojedinačna prava.


Share