U cilju razjašnjenja okolnosti oko hapšenja bivšeg ministra pravde Vladana Batića i direktora Uprave za izvršenje zatvorskih sankcija Dragana Vulića, Fond za humanitarno pravo zahteva da se ispitaju sve činjenice vezane za oslobađanje Nenada Jovan

Sadržaj dostupan na English.

Share