Obezbediti naknade štete u slučaju pet žrtava nezakonitog pritvora u vreme bivšeg režima

Fond za humanitarno pravo zatražio je od Ministarstva pravde Srbije da sporazumom između države i žrtava obezbedi naknadu štete petorici Albanaca koji su za vreme režima Slobodana Miloševića držani u nezakonitom pritvoru duže od godinu i po dana, u visini koja odgovara težini izvršenog krivičnog dela, i time pokaže spremnost da bez odugovlačenja obezbedi pravdu za žrtve.

Maloletni Albanac Xhevat Podvorica (Dževat Podvorica) i još četvorica drugih – Arsim Hasani (Arsim Hasani), Burim Morina (Burim Morina), Sabri Krasniqi (Sabri Krasnići) i Haziz Hamzaj (Haziz Hamzaj), uhapšeni su na Kosovu u maju 1999. godine i neosnovano držanu u pritvoru najpre na Kosovu, a posle 12. juna 1999. godine u Srbiji. Odmah po dovođenju u zatvor stražari su počeli da ih tuku, i sve vreme su bili izloženi nehumanim i ponižavajućem postupanju osoblja zatvora.

Arsim Hasani, Burim Morina, Sabri Krasniqi, Haziz Hamzaj proveli su u pritvoru godinu, pet meseci i devet dana, a maloletni Xhevat Podvorica godinu i šest meseci samo na osnovu policijskog rešenja. Sve to vreme protiv njih nije bio pokrenut ni prekršajni niti krivični postupak. Na slobodu su pušteni pod pritiskom međunarodne zajednice u oktobru 2000, a Haziz Hamzaj u novembru iste godine.

FHP kao zastupnik oštećenih očekuje da će država pokazati spremnost za vansudsko poravnanje i na taj način učiniti korak ka uspostavljanju poverenja u institucije države Srbije. Ukoliko Ministarstvo pravde ne udovolji zahtevu za rešenjem spora putem sporazuma države i žrtava, FHP će u ime žrtava podneti tužbu za naknadu štete nadležnom sudu, i na taj način ostvariti pravo žrtava na reparacije.

Share