Novi slučajevi rasističkog nasilja nad romskom decom

Fond za humanitarno pravo upozorava da novi slučajevi rasisitičkog nasilja privatnih lica nad romskom decom i adolescentima pojačavaju osećaj nesigurnosti i strah kod pripadnika te manjine.

Share

Policajci slomili ruku romskom dečaku

Fond za humanitarno pravo zahteva od Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije da hitno utvrdi identitet i pokrene postupak protiv dvojice policajaca SUP-a Novi Sad koji su slomili ruku romskom dečaku E.M.(14) i tukli njegove maloletne drugove.


Share

Romska deca upisana u školu u Nikšiću

Desetoro romske dece raseljene s Kosova, krenulo je u prvi razred Osnovne škole “Mileva Lalović-Lalatović” u Nikšiću čime je rešen spor školske uprave sa roditeljima mališana i nevladinim organizacijama koje štite prava manjinskih etničkih zajednica.


Share

Pismo ministru prosvete Crne Gore Predragu Ivanoviću

Ministarstvu prosvete Republike Crne Gore

Ministru Predragu Ivanoviću

Poštovani ministre,

Fond za humanitarno pravo (FHP) je regionalna nevladina organizacija za ljudska prava i humanitarno pravo koja posebnu pažnju obraća na poboljšanje kolektivnih i pojedinačnih prava pripadnika manjinskih etničkih zajednica. FHP posebno se zalaže za mere pozitivne diksriminacije prema Romima koji se objektivno nalaze u situaciji da su im jednako ugrožena i kolektivna i pojedinačna prava.


Share

Bilten 15: Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju

Osnivanje Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju (Tribunal) uspostavljen je Rezolucijom 827 Saveta bezbednosti UN, 25. maja 1993. godine. Sedište Hag, Holandija Jurisdikcija Tribunal ima mandat da krivično goni lica odgovorna za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava na teritoriji bivše Jugoslavije, od 1991. godine.

Share

Svetski dan Roma

Povodom 8. aprila, Svetskog dana Roma, Fond za humanitarno pravo ukazuje na sve veći broj incidenata u kojima su žrtve Romi, kao i na konstantno visok stepen otvorene i prikrivene diskriminacije Roma u svakodnevnom životu.

Share

Zahtev za utvrđivanje činjenica o incidentnom ponašanju pripadnika VJ u pograničnom pojasu sa Republikom Srpskom

Saveznom ministarstvu odbrane

Ministru Slobodanu Krapoviću

Poštovani ministre,

Molim Vas da obratite pažnju na incident koji se dogodio 17. jula 2001. godine na granici Srbije i Republike Srpske, kada su pripadnici Vojske Jugoslavije postupili prema civilima, građanima Srbije, mimo zakona, izlažući ih krajnje ponižavajućem položaju.

Share

Nastavlja se policijska tortura nad maloletnicima i decom

Fond za humanitarno pravo upozorava da policija u Srbiji nastavlja da primenjuje torturu i nad maloletnicima i decom. Uobičajena je pojava da policajci surovo i ponižavajuće postupaju sa romskom decom u nameri da im iznude iskaze.

Share

Obezbediti hitan smeštaj za iseljene Rome

Fond za humanitarno pravo apeluje na domaće i strane donatore da što pre obezbede sredstva za smeštaj osam romskih porodica koje je opština Čukarica izbacila iz udžerice na placu u Zimonjićevoj ulici na Košutnjaku.

Share

Grad obećao da će Romima iz Zvečanske ulice obezbediti smeštaj

Funkcioneri Izvršnog odbora Skupštine grada Begrada obećali su na sastanku sa predstavnicima Fonda za humanitarno pravo i SO Savski venac, da će u narednih nekoliko dana odrediti lokaciju za gradnju objekata za smeštaj žitelja romskog naselja u Zvečanskoj ulici. Izgradnju objekata finansiraće španski donatori.

Share