Presudom suda u Šapcu sankcionisana diskriminacija Roma

Opštinski sud u Šapcu je 6. februara 2006. godine doneo presudu kojom je Bogdan Vasiljević osuđen na uslovnu kaznu zatvora zbog krivičnog dela povrede ravnopravnosti građana, jer kao radnik na ulazu u Sportsko-rekreativnom centru Krsmanovača u Šapcu, 8. jula 2000. godine, nije dozvolio ulazak troje Roma na bazen samo zbog toga što su Romi. Oštećene Rome, Rustenov Merihanu, Vasić Zorana i Vasić Jordana zastupao je Fond za humanitarno pravo (FHP).

FHP je u toku 2000. godine došao do saznanja da je diskriminacija Roma u pristupu “mestima namenjenim javnoj upotrebi” u Srbiji poprimila zabrinjavajuće razmere. Konkretno, reč je o onemogućavanju ulaska Romima u lokale kao što su klubovi, diskoteke, kafići, bazeni, itd. Iz tog razloga, FHP odlučio je da obavi testiranje na bazenu Sportsko-rekreativnog centra “Krsmanovača”, vlasnika Čedomira Vasiljevića iz Šapca, i time na neposredan način utvrdi da li i u kojoj meri je diskriminacija Roma prisutna u ovoj oblasti društvenog života.

U testiranju su učestvovale dve grupe od po tri osobe. U prvoj grupi su bili Romi – Merihana Rustenov, Jordan Vasić i Zoran Vasić. Drugu grupu su činili neromi: Sergej Limbovski, Ljubinko Dević i Darko Vuković. Svi učesnici bili su uredno odeveni, nisu bili pod uticajem alkohola, tako da je zapravo jedina razlika izmedju njih bila u boji njihove kože. Osim toga, svi su se ponašali krajnje korektno, ne dajući nikakvog povoda za ono što će uslediti.

8. jula 2000. godine, u 13:15h, ulazu u Sportsko-rekreativni centar “Krsmanovača” prvo su prišli Merihana, Jordan i Zoran. Druga grupa je bila neposredno iza njih. Bogdan Vasiljević, koji je prodavao karte na ulazu, upitao ih je da li su oni Romi. Kada su odgovorili potvrdno rekao im je da Romi ne mogu da uđu na bazen. U tom trenutku u razgovor se uključio  Dević Ljubinko, koji je redara upitao zašto ne može da pusti Rome, a on mu je odgovorio da ako ih on i pusti, obezbeđenje će ih izbaciti. Odmah pošto se troje Roma udaljilo od ulaza u Sportsko-rekreativni centar “Krsmanovača” troje neroma, učesnika testiranja, je ušlo na bazen bez ikakvih problema.

FHP podseća da je u februaru 2004. godine Opštinski sud u Šapcu doneo presudu kojom se preduzeće „Jugenttt“, vlasnik Sportsko-rekreativnog centra „Krsmanovača“, obavezao da objavi javno izvinjenje Romima kojima je onemogućen ulazak na bazen. Međutim, važno je napomenuti da je presuda od 6. februara 2006. prva presuda za ovo krivično delo izrečena pred jednim domaćim sudom.

Share