Omogućiti upis u osnovnu školu desetoro Roma i Egipćana izbeglih sa Kosova

Fond za humanitarno pravo (FHP) uputio je apel Ministarstvu prosvete Republike Crne Gore da nađe rešenje za upis desetoro mališana Roma i Egipćana raseljenih sa Kosova, kojima je onemogućeno da pohađaju školu u Beranama.

Za ovu godinu je predviđeno da bude upisano 28 Roma i Egipćana u osnovnu školu u Beranama, međutim, primljeno je samo 18 prvaka. Ostalih desetoro je prošlo mikrobiološki, laboratorijski, fizijatrijski, psihološki i pedijatriski test, ali nije uspelo da položi pedagoški test, pa je proglašeno nesposobnim za polazak u školu zato što još nisu intelektualno zrela.

Aktivisti nevladine organizacije “Enfants”, koja ima romski centar u Beranama, u izjavi advokatima FHP tvrde da su deca sposobna za pohađanje nastave, da nisu ometena u razvoju, a da je jedini problem jezička barijera, pošto im je maternji jezik albanski, a srpski ili ne govore ili ga vrlo malo poznaju. Deca nisu dovoljno pripremljena za nastavu, a postoji opasnost da ukoliko ne budu primljena ove godine u školu, budu poslata u specijalna odeljenja za decu ometenu u razvoju.


Share

Krivična prijava protiv NN lica zbog nanošenja teških telesnih povreda Radmili Selimović u saobraćajnoj nesreći

Fond za humanitarno pravo (FHP) podneo je krivičnu prijavu Osnovnom tužiocu u Podgorici protiv NN lica koje je nanelo teške telesne povrede Romkinji Radmili Selimović iz Podgorice u saobraćajnoj nezgodi 16. jula 2003. godine.


Share

Albanci u Srbiji – Preševo, Bujanovac i Medveđa

Preševo (Preshevë), Bujanovac (Bujanoc) i Medveđa (Medvegjë) su nerazvijene opštine na jugu Srbije sa mešovitim, albanskim, srpskim i romskim stanovništvom. Područje se graniči sa Kosovom na jugozapadu i Republikom Makedonijom na jugu.

Share

Naći rešenje za smeštaj 205 izbeglica sa Kosova u Beranama

Fond za humanitarno pravo (FHP) je uputio pismo Komesaru Vlade Republike Crne Gore za raseljena lica, šefu kancelarije UNHCR u Podgorici i predsedniku Skupštine opštine Berane u kojem ih upozorava da već više od dva meseca grupa raseljenih Egipćana sa Kosova, koji su našli utočište u izbegličkom naselju “Riverside – Talum” u opštini Berane, živi u strahu da će biti isterani iz kuća u kojima su smešteni.


Share

Romi u Srbiji

t_Romi_u_Srbiji

Knjiga se sastoji iz dva dela. Prvi deo govori o Romima u Srbiji od 1998. do 2003. fokusirajući se na slučajeve policijskog nasilja i nasilje od strane privatnih lica, poput grupe «skinheds», i diskriminaciju koju Romi doživljavaju u mnogim oblastima društva. Drugi deo govori o zloupotrebi i nasilju nad Romima na Kosovu u periodu od 24. marta do 1. septembra 1999. godine, kao i o položaju Roma na Kosovu nakon povlačenja srpskih snaga bezbednosti.


Share

Kandić: Kosovo će biti nezavisno

Izvor: Balkan, 07.07.2003; Strana: 2

NOVI SAD – Direktor Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić izjavila je juče da će „Kosovo biti nezavisno od Srbije” i da je to „činjenica”, jer četiri godine posle rata ono funkcioniše „potpuno nezavisno od Srbije”, prenose agencije.


Share

Omogućiti manjinskim zajednicama na Kosovu ravnopravnost u ostvarivanju prava na obrazovanje

Fond za humanitarno pravo (FHP) zahteva od organa privremene samouprave na Kosovu da obezbedi jednake šanse u ostvarivanju prava na obrazovanje svim građanima Kosova, bez obzira na njihovu nacionalnu, rasnu ili versku pripadnost.


Share

Šef Biroa za komunikacije Vlade Srbije tužio Fond za humanitarno pravo i B92

Šef Biroa za komunikacije Vlade Srbije Vladimir Popović podneo je Prvom opštinskom sudu u Beogradu tužbu kojom od Fonda za humanitarno pravo i Radio-televizije B92 traži naknadu štete od 2.000.000 dinara, jer je taj medij 24. aprila 2003. objavio “neistinitu informaciju” Fonda za humanitarno pravo da je tokom vanrednog stanja, Vlada Srbije preko šefa Biroa za komunikacije svakodnevno vršila pritisak na medije i novinare.

Share

Država je dužna da pronađe počinioce napada na kuću Dragane Bukumirović

Fond za humanitarno pravo (FHP) zahteva od državnih organa Srbije da sprovedu odlučnu istragu koja će otkriti počinioce napada na kuću predsednice Društva za duhovnu nauku “Sanatan-sansta”, Dragane Bukumirović u Belom Potoku. Napadi su kulminirali 24. maja 2003. godine, kada su nepoznati počinioci bacanjem molotovljevog koktela zapalili kuću u kojoj je živela sa svojim sinom i njegovom ženom.


Share

Obezbediti smeštaj prinudno iseljenim Romima

Fond za humanitarno pravo (FHP) zahteva od nadležnih državnih organa da obezbede alternativni smeštaj za 52 romske porodice iz Radničke ulice u Beogradu, čije su bespravno podignute kuće srušene bagerima 19. maja 2003. godine na osnovu naloga građevinske inspekcije Opštine Čukarica.

Share