Slučaj Danilovgrad : Odluka Komiteta protiv torture

t_Danilovgrad

Ovom knjigom Fond za humanitarno pravo daje na uvid stručnoj i široj javnosti jednu značajnu odluku Komiteta Ujedinjenih nacija protiv torture koji je ustanovljen prema Konvenciji protiv torture i drugih svirepih, nehumanih i ponižavajućih kazni ili postupaka.

Odluka Komiteta je donesena na osnovu individualnih zahteva koje su podneli građani Srbije i Crne Gore koji su tvrdili da su im državni organi povredili njihova prava koja su garantovana Konvencijom protiv torture. Ova odluka je od značaja zato što pokazuje primenjivost i neposrednu obaveznost međunarodnih standarda u domaćem pravnom poretku.

Incident u Danilovgradu se dogodio 14. i 15. aprila 1995. godine kada je nekoliko stotina građana u odmazdi za silovanje maloletne ne-Romkinje od strane dvojice maloletnih Roma, rušilo i palilo romsko naselje Božova Glavica, što je učinjeno uz prećutno odobravanje vlasti i policije. Tužbu protiv Savezne Republike Jugoslavije su podneli Fond za humanitarno pravo, Evropski centar za prava Roma i advokat Dragan Prelević u ime 65 građana romske nacionalnosti.

Knjiga sadrži odluku Komiteta protiv mučenja, aneks i Konvenciju protiv mučenja i drugih svirepih, nehumanih ili ponižavajućih kazni ili postupaka. Takođe, sadrži i prevod teksta na engleski.

Kat.br.: ISBN 86- 82599-49-X 01/03/2004

Preuzmite publikaciju

Share