Krivična prijava protiv policajaca zbog zlostavljanja Roma iz Lazarevca

Fond za humanitarno pravo (FHP), Centar za prava manjina (CPM), iz Beograda i Evropski centar za prava Roma (ERRC), iz Budimpešte, podneli su Četvrtom opštinskom javnom tužilaštvu u Beogradu krivičnu prijavu protiv Milana Mladenovića i Darka Velisavljevća, policajaca OUP Novi Beograd, zbog toga što su  24. februara 2004. godine zlostavljali Roma, Bekima Šainija, tom prilikom ga vređajući na nacionalnoj osnovi.

Share

Seksualno zlostavljanje Anite Nikolić, carinice iz Vladičinog Hana

Fond za humanitarno pravo (FHP) predlaže da sud poništi odluku Carinarnice Niš o premeštaju Anite Nikolić na novo radno mesto i da joj se nadoknade troškovi sudskog postupka. FHP smatra da je ova odluka donešena pod sumnjivim okolnostima i na nezakonit način.

Share

Diskriminacija nad bolesnom Romkinjom

Fond za humanitarno pravo (FHP) predlaže da Jasminu Nikolić, Romkinju iz Železnika, sud vrati na prethodno radno mesto i da joj se nadoknade troškovi suđenja. Prema činjenicama koje poseduje, FHP smatra da je premeštaj izvršen na nezakonit način, na štetu oštećene i da je etnički motivisan.

Share

Neadekvatno reagovanje policije i tužilaštva u Nišu na paljenje džamije

Fond za humanitarno pravo upozorava na ozbiljne propuste MUP-a Srbije i Tužilaštva u primeni zakona prema osobama koje su spalile džamije u Nišu, posle etničkog nasilja na Kosovu, 17. i 18. marta 2004. Paljenjem bogomolja, u Nišu i Beogradu, ozbiljno su povređena verska osećanja građana islamske veroispovesti.

Share

Etničko nasilje prema deci je učestalo posle 17.marta 2004. godine

Fond za humanitarno pravo upozorava na porast etničkog nasilja prema deci u Srbiji i alarmantno povećanje broja etnički i verski motivisanih incidenata posle 17. marta 2004. godine.

Share

Tužba zbog rasne diskriminacije na radnom mestu

Fond za humanitarno pravo (FHP), Centar za prava manjina (CPM), i Evropski centar za prava Roma (ERRC) podneli su Opštinskom sudu u Obrenovcu tužbu za naknadu nematerijalne štete zbog rasne diskriminacije u ime Roma Dragana Rafailovića protiv preduzeća A.D. “Dragan Marković” iz Obrenovca.

Share

Obezbediti alternativni smeštaj raseljenim Romima

Fond za humanitarno pravo danas je uputio pismo Milu Đukanoviću predsedniku Vlade  Republike Crne Gore sa molbom da spreči prinudno iseljenje oko 200 Roma, Egipćana i Aškalija, raseljenih sa Kosova, iz naselja “Riversajd” u Beranama, dok im se ne obezbedi alternativni smeštaj i time pokaže brigu vlade za najugroženiju kategoriju stanovništva. Ovo pismo, Fond za humanitarno pravo je uputio i Gzimu Hajdinagi, crnogorskom ministru za zaštitu prava pripadnika nacionalnih i etničkih grupa i Željku Šofrancu komesaru Vlade Republike Crne Gore za raseljena i izbjegla lica.


Share

Ustavni sud Republike Srbije proglasio neustavnim član 70 Zakona o sudijama

Ustavni sud Republike Srbije usvojio je inicijativu Fonda za humanitarno pravo za ocenu ustavnosti člana 70 Zakona o sudijama, jer taj član reguliše pitanje izbora i prestanka dužnosti predsednika sudova u suprotnosti sa načelom podele vlasti, koje propisuje član 9 Ustava Republike Srbije.

Share

Tužba zbog rasne diskriminacije

Fond za humanitarno pravo (FHP) iz Beograda, Centar za prava manjina (CPM) iz Beograda i Evropski centar za prava Roma (ERRC) iz Budimpešte podneli su Opštinskom sudu u Bačkoj Topoli tužbu zbog rasne diskriminacije protiv Kaluđerović Željka iz Lovćenca u ime Romkinja Danice Jovanović i Jelene Jovanović.

Share

Svetski dan borbe protiv rasne diskriminacije

Povodom Svetskog dana protiv rasne diskriminacije, 21. marta, Fond za humanitarno pravo, Inicijativa mladih, Žene u crnom  i Romski kulturni centar pozivaju sve državne institucije u Srbiji da se aktivno uključe u borbu protiv rasne diskriminacije koja je u svim oblastima društvenog života prisutna u našem društvu.

Share