Izveštaj sa okruglog stola Etničke zajednice na Kosovu u 2006.

Fond za humanitarno pravo – Kosovo (FHP – Kosovo) je 17. februara 2007. godine u Prištini/Prishtine organizovao okrugli sto „Etničke zajednice na Kosovu u 2006.”, na kojem je predstavio svoj godišnji izveštaj o poštovanju ljudskih prava manjina i u okviru četiri sesije pokrenuo debatu o svim onim problemima koji utiču na povratak raseljenih i integraciju etničkih zajednica u kosovsko društvo.

Preuzmite izveštaj

Share