Okrugli sto o presudi Međunarodnog suda pravde o genocidu

Ukoliko ste zainteresovani da u svojstvu posmatrača prisustvujete okruglom stolu na temu presude Međunarodnog suda pravde o genocidu, koji organizuje Fond za humanitarno pravo 29. juna u Beogradu, u hotelu Intercontinental, sa početkom u 9:30, molimo vas da vašu prijavu dostavite najkasnije do 12. juna na e -mail adresu: office@hlc-rdc.org.

U nastavku sledi program okruglog stola.

Okrugli sto o presudi

Međunarodnog suda pravde

o genocidu

Hotel Intercontinental,

Beograd

29. jun 2007.

Agenda

08:30 – 09:15 Registracija

09.15 – 09.30 Otvaranje

Nataša Kandić

09:30 – 11:00 Pravna analiza merituma presude, prvi deo

Moderator: Vojin Dimitrijević

11:00 – 11:30 Pauza za kafu

11:30 – 13:00 Pravna analiza merituma presude, drugi deo

Moderator: Silvija Panović-Đurić (treba da potvrdi)

13:00 – 14:30 Ručak

14:30 – 16:30 Moralne, etničke i političke posledice presude

Moderator: Žarko Puhovski (treba da potvrdi)

16:30 – 17:00 Pauza za kafu

17:00 – 17:45 Pitanja i odgovori

Moderator: Muhamed Mešić (treba da potvrdi)

17:45 – 18:00 Završna reč

Nataša Kandić

Share