Danas: Objavite podatke o logorima za Bošnjake

Izvor: Danas

Beograd – Poverenik za javne informacije Rodoljub Šabić naložio je Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije da obelodani informacije o logorima za Bošnjake koji su za vreme rata formirani na teritoriji Srbije.
Fond za humanitarno pravo saopštio je juče da je Rodoljub Šabić 23. maja naložio MUP-u da najkasnije za tri dana od prijema rešenja obavesti Fond da li poseduje dokument ili drugi pravni akt o logorima/prihvatnim centrima za Bošnjake iz Žepe u Šljivovici i Mitrovom Polju i dostavi spisak pripadnika MUP-a angažovanih u ovim logorima.


Share

Mondo: Šabić traži od MUP-a podatke o logorima

Izvor: Mondo

Šabić traži od MUP-a podatke o logorima

Poverenik za javne informacije Rodoljub Šabić naložio je Ministartsvu unutrašnjih poslova Srbije (MUP) da obelodani informacije o logorima za Bošnjake koji su za vreme rata formirani na teritoriji Srbije, saopštio je Fond za humanitarno pravo.


Share

Blic: MUP da obelodani podatke o logorima za Bošnjake

Izvor: Blic

Poverenik za javne informacije Rodoljub Šabić naložio je Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije (MUP) da obelodani informacije o logorima za Bošnjake koji su za vreme rata formirani na teritoriji Srbije.


Share

B92: FHP: MUP ne saopštava informacije

Izvor: B92

Beograd — Poverenik za javne informacije Rodoljub Šabić naložio je MUP-u da obelodani informacije o logorima za Bošnjake koji su za vreme rata formirani na teritoriji Srbije.


Share

Dnevnik: Društvo UDRUŽENJE „VUKOVAR 1991“ PODNELO KRIVIČNU PRIJAVU ZBOG ZLOČINA U LOGORIMA „BEGEJCI“ I „STAJIĆEVO

Izvor: Dnevnik

Mada i sam logoraš, prebijan i nazivan ustašom, Srbin iz Vukovara Aleksandar Jeftić u „Stajićevu“ je spasao 150-200 sugrađana, pa je predsedniku Mesiću još 2005. predloženo da bude odlikovan. Do danas to nije učinjeno. A on kaže: „Ništa to meni ne treba. Želim biti samo anonimni Vukovarac”


Share

B92: Suva Reka: Strah od svedočenja

Izvor: B92

Beograd — Jedna od tri osobe koje su preživele zločin u Suvoj Reci, 1999. godine, Vjolca Beriša obavestila je sudsko veće da ne želi da svedoči u postupku koji se vodi u Beogradu.


Share

Građanski list: Komisija za istinu u regionu

Izvor: Građanski list

NOVI SAD – Nevladine organizacije (NVO) u regionu bivše Jugoslavije intenzivno rade na formiranju regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o žrtvama ratnih zločina na prostoru nekadašnje zajedničke države. To je agenciji Beta u Novom Sadu izjavila direktorka Fonda za humanitarno pravo (FHP) Nataša Kandić i ocenila da je za budućnost regiona od suštinske važnosti da se utvrde činjenice o ratovima vođenim na ovom području.


Share

Zëri: Fond za humanitarno pravo publikovao je izveštaj o problemima koji preokupiraju etnicke zajednice Srpska vlada nastavlja da drži kosovske Srbe kao taoce

Izvor: Zëri

Okrugli_sto-29_05_2008-1

Srpska zajednica, zbog izloženosti velikom  pritisku  iz Beograda nalazi se u nezavidnoj situaciji.  Sa jedne strane želi da se integriše i vodi normalan život na Kosovu, dok se  sa druge strane  suočava sa  jakim pritiskom od strane Vlade Srbije.


Share

Koha Ditore: FHP: Beograd ometa integraciju kosovskih Srba

Izvor: Koha Ditore

Okrugli_sto-29_05_2008-2

,,Veliki deo Srba je zaposlen u paralenim institucijama  Vlade Srbije koje funkcionišu na Kosovu., kao i u drugim objektima koji  su pod njihovom kontrolom”, izjavili su predstavnici FHP.


Share

Tanjug Priština: FHP: Poboljšati prava zajednica

Izvor:Tanjug

Priština — Fonda za ljudska prava pozvao je Vladu Kosova da poboljša stanje ljudskih prava zajednica na Kosovu.

Prava manjina na Kosovu se i dalje svakodnevno krše, a kosovske institucije nisu preduzele sve mere za zaštitu osnovnih ljudskih prava i potpuno sprovođenje zakona o upotrebi jezika i zakona protiv diskriminacije, rečeno je danas u Prištini, na predstavljanju izveštaja FHP-a.


Share