Zëri: Fond za humanitarno pravo publikovao je izveštaj o problemima koji preokupiraju etnicke zajednice Srpska vlada nastavlja da drži kosovske Srbe kao taoce

Izvor: Zëri

Okrugli_sto-29_05_2008-1

Srpska zajednica, zbog izloženosti velikom  pritisku  iz Beograda nalazi se u nezavidnoj situaciji.  Sa jedne strane želi da se integriše i vodi normalan život na Kosovu, dok se  sa druge strane  suočava sa  jakim pritiskom od strane Vlade Srbije.


Share

Koha Ditore: FHP: Beograd ometa integraciju kosovskih Srba

Izvor: Koha Ditore

Okrugli_sto-29_05_2008-2

,,Veliki deo Srba je zaposlen u paralenim institucijama  Vlade Srbije koje funkcionišu na Kosovu., kao i u drugim objektima koji  su pod njihovom kontrolom”, izjavili su predstavnici FHP.


Share

Tanjug Priština: FHP: Poboljšati prava zajednica

Izvor:Tanjug

Priština — Fonda za ljudska prava pozvao je Vladu Kosova da poboljša stanje ljudskih prava zajednica na Kosovu.

Prava manjina na Kosovu se i dalje svakodnevno krše, a kosovske institucije nisu preduzele sve mere za zaštitu osnovnih ljudskih prava i potpuno sprovođenje zakona o upotrebi jezika i zakona protiv diskriminacije, rečeno je danas u Prištini, na predstavljanju izveštaja FHP-a.


Share

Qendra për Informim e Kosovës – Kosova Information Center: Manjinske zajednice se osećaju bezbednije i slobodno se kreću posle nazavisnosti Kosova konstatuje FHP

Izvor: Qendra për Informim e Kosovës – Kosova Information Center

Okrugli_sto-29_05_2008-3

Beograd, 30 maj – Manjinske zajednice koje žive na Kosovu su izjavile da se osećaju bezbednijim  I slobodnije se kreću posle nazivisnosti Kosova. Ova konstatacija je proizašla iz poslednjih istraživanja FHP sa sedištem u Beogradu. Prema istraživanjima Srbi i ostali su zabrinuti zbog njihovih slabih mogućnosti u zapošljavanju. Prema rezultatima  istraživanja problem integracije srpske zajednice leži u njima samima, jer su izloženi neprestalim pritiskom iz Begrada. Posle 17. februara pripadnici ove zajednice bili su podstaknuti da reaguju na različite načine, napuštajući svoja radna mesta  i  izbegavajući  da se integrišu u institucije Kosova.

Share

RTV 21: Manjinske zajednice koje žive na Kosovu osećaju se bezbednije i slobodno kreću, posle nazavisnosti Kosova konstatuje FHP

Izvor: RTV 21

Okrugli_sto-29_05_2008-4a

Manjinske zajednice koje žive na Kosovu  osećaju se bezbednijim  i slobodnije se kreću  posle nazivisnosti  Kosova. Ova konstatacija proizilazi iz poslednjeg  istraživanja FHP sa  sedištem u Beogradu.


Share

Radio Slobodna Evropa: FHP: Vlada treba da uloži dodatne napore za manjine

Izvor: Radio Slobodna Evropa

Okrugli_sto-29_05_2008-5a

Ovo su samo neke od preporuka, koje je FHP, kancelarija u Prištini, predložila kosovskim institucijama,  u jednom od istraživanja koje je publikovala danas.

Ardita Metaj-Dika, koordinatorka na projektu, procenjuje da su manjine integrisane u Kosovskom društvu ali ne na odgovarajućem nivou.


Share

KosovaLive: FHP izjavio da Beograd podstiče pobunu kosovskih Srba

Izvor: KosovaLive

Proglašenje nezavisnosti Kosova uticalo je da Srbi napuste svoja radna mesta u institucijama Kosova, taj korak je podstaknut  od strane  Vlade Srbije, koja vrši pritisak na njih da napuste radna mesta u institucijama koje su u nadležnosti Vlade Kosova, rečeno je u izveštaju Fonda za humanitarno pravo (FHP), sa sedištem u Beogradu.

Share

Kosovapress: Dika: Nezaposlenost je problem zajednica na Kosovu a ne sloboda kretanja

Izvor: Kosovapress

Nezaposlenost je problem zajednica na Kosovu a ne sloboda kretanja i bezbednost, jer se one slobodno kreću, izjavila je u četvrtak na okruglom stolu,  u organizaciji Fonda za Humanitarno Pravo, kancelarija u Prištini.

Share

Beta/B92: Završne reči za Zvornik

Izvor: Beta/B92

Beograd — Tužilaštvo ocenjuje da je optužnica za ratne zločine u Zvorniku tokom dve i po godine suđenja u potpunosti dokazana, i zatražili da se četvorica okrivljenih osude po zakonu.


Share